Select Page
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 15 ยาโคบหนีไปฮาราน

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 15 ยาโคบหนีไปฮาราน

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 15 ยาโคบหนีไปฮาราน Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน และรับใช้ตามการทรงเรียก...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 15 ยาโคบหนีไปฮาราน

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 14 ยาโคบหลอก โกหกพ่อของตน

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 14 ยาโคบหลอก โกหกพ่อของตน Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 15 ยาโคบหนีไปฮาราน

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 13 อิสฮัคโกหกเหมือนพ่อ อีกแล้ว

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 13 อิสฮัคโกหกเหมือนพ่อ อีกแล้ว Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 15 ยาโคบหนีไปฮาราน

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 12 เรเบคาร์กับอิสฮัก

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 12 เรเบคาร์กับอิสฮัก Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน และรับใช้ตามการทรงเรียก...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 15 ยาโคบหนีไปฮาราน

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 11 อับราฮัมถวายอิสฮัค

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 11 อับราฮัมถวายอิสฮัค Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน และรับใช้ตามการทรงเรียก...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 15 ยาโคบหนีไปฮาราน

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 10 อรัมภบทอับราฮัมถวายอิมฮัค

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 10 อรัมภบทอับราฮัมถวายอิมฮัค Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...