Select Page

พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน[2] โดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล

คำสอน เรื่อง พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน ตอนที่ 2 สอนโดย อ.เจริญ ยธิกุล ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ เมื่อวันที่ 6/7/2014 เสียงคำสอน https://www.gracezone.org/sound/james7/GODbeWithYourProblem2.mp3 [easy_media_download...

พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน โดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล

คำสอน เรื่อง พระเจ้าอยู่กับปัญหาของท่าน สอนโดย อ.เจริญ ยธิกุล ศิษยาภิบาล คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ เมื่อวันที่ 29/6/2014 เสียงคำสอน https://www.gracezone.org/sound/james7/GODbeWithYourProblem.mp3 [easy_media_download...

ลิขิตชีวิตที่ติดตามพระเจ้าสู่ความสำเร็จ โดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล

คำสอนเรื่อง ลิขิตชีวิตที่ติดตามพระเจ้าสู่ความสำเร็จ โดย อจ.เจริญ ยธิกุล สอนที่ คริสตจักรสร้างสรรค์ อ.หันคา จ.ชัยนาท เสียงคำสอน https://www.gracezone.org/sound/james7/Life_as_a_GOD.mp3 [easy_media_download...