Select Page
อธิษฐานตามพระสัญญา | 11 จงขอแล้วจะได้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 11 จงขอแล้วจะได้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 11 จงขอแล้วจะได้ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodsPromises11-Askanditwillbegiven_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 11 จงขอแล้วจะได้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ลักษณะชีวิตคริสเตียน : 8 ลักษณะชีวิตคริสเตียน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 ลักษณะชีวิตคริสเตียน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ChristianCharacter/Christiancharacter8-IamGodsmasterpiecethatdothegoodworks.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 11 จงขอแล้วจะได้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจเปิดสวรรค์ : 21 การวางมือ

21 การวางมือ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeysToOpenHeaven(ThaiMP3)/Keystopenoheaven21-TheLayingonofhands.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 17 ท่านไม่ได้สู้ปัญหาด้วยตนเองโดยลำพัง  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 17 ท่านไม่ได้สู้ปัญหาด้วยตนเองโดยลำพัง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

17 ท่านไม่ได้สู้ปัญหาด้วยตนเองโดยลำพัง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodnews17-Youarenotonyourown.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 11 จงขอแล้วจะได้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 12 ใครจะถูกตัดสินพิพากษาในวันแห่งการตัดสินสุดท้าย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 ใครจะถูกตัดสินพิพากษาในวันแห่งการตัดสินสุดท้าย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheDoctrineOfTheLastThings(Eschatology)Thai/TheDoctrineofthelastthings12-WhowillbejudgedontheDayoftheFinaljudgments.mp3 Download...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 11 จงขอแล้วจะได้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

มุ่งไปสู่ชัยชนะ : ตอนที่ 7 ขีวิตที่สูงขึ้นทางเดียว โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 7 ขีวิตที่สูงขึ้นทางเดียว http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Moveontovictory/Moveontovictory7-Keepclimbinginyourspirituallife.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...