Select Page
อธิษฐานตามพระสัญญา | 8 “พระเจ้าของฉัน พระองค์ทรงสัญญาฉัน” โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 8 “พระเจ้าของฉัน พระองค์ทรงสัญญาฉัน” โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 8 “พระเจ้าของฉัน พระองค์ทรงสัญญาฉัน” http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodsPromises8-MyGodYoupromisedme_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 24 บอกลาแล้วก้าวไปข้างหน้า  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 24 บอกลาแล้วก้าวไปข้างหน้า โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

24 บอกลาแล้วก้าวไปข้างหน้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/EncouragementfromHeaven24-SayGoodbyeandmoveforward_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 8 “พระเจ้าของฉัน พระองค์ทรงสัญญาฉัน” โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

การปกป้องของพระเจ้า | 18 ฉันเชื่อและพูดว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

18 ฉันเชื่อและพูดว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/DivineProtection(Thai)/DivineProtection18-IbelieveandsaythatGodismyProtector.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 8 “พระเจ้าของฉัน พระองค์ทรงสัญญาฉัน” โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรื่องปีใหม่ | ตอนที่ 4 ข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายที่มาจากพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 4 ข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายที่มาจากพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/NewYear(Thai)/NewYear4-RunwithGod-givenpurpose.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 15 พูดประกาศพระพรและชัยชนะ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 15 พูดประกาศพระพรและชัยชนะ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

15 พูดประกาศพระพรและชัยชนะ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheBlessing/TheBlessing15-SpeakingtheblessingandVictory.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 8 “พระเจ้าของฉัน พระองค์ทรงสัญญาฉัน” โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 6 การเป็นขึ้นจากความตาย ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 การเป็นขึ้นจากความตาย ตอนที่ 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheDoctrineOfTheLastThings(Eschatology)Thai/TheDoctrineoftheLastthings6-Theresurrectionspart1_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...