Select Page
หนักมากด้วยความโปรดปราน | 4 สัมพันธ์กับผู้ที่มีความโปรดปรานจากพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

หนักมากด้วยความโปรดปราน | 4 สัมพันธ์กับผู้ที่มีความโปรดปรานจากพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 สัมพันธ์กับผู้ที่มีความโปรดปรานจากพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HeavywithFavor(Thai)/HeavywithFavor4-Favorthatcomesthroughconnection.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ค้นพบการทรงเรียกของฉัน : 2 ความสำเร็จคือทำสิ่งที่พระเจ้าออกแบบชีวิตของฉันให้ทำ

ค้นพบการทรงเรียกของฉัน : 2 ความสำเร็จคือทำสิ่งที่พระเจ้าออกแบบชีวิตของฉันให้ทำ

2 ความสำเร็จคือทำสิ่งที่พระเจ้าออกแบบชีวิตของฉันให้ทำ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/DiscoveringMyCalling(Thai)/Discoveringmycalling2-SuccessisdoingwhatGodshapedmetodo_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ค้นพบการทรงเรียกของฉัน : 2 ความสำเร็จคือทำสิ่งที่พระเจ้าออกแบบชีวิตของฉันให้ทำ

ค้นพบการทรงเรียกของฉัน : 1 ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทำการดี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทำการดี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/DiscoveringMyCalling(Thai)/Discoveringmycalling1-Createdforgoodworks_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
ค้นพบการทรงเรียกของฉัน : 2 ความสำเร็จคือทำสิ่งที่พระเจ้าออกแบบชีวิตของฉันให้ทำ

ฉันจะมีชีวิตและไม่ตาย : 3 นมัสการพระเจ้าผู้ทรงเป็นอันดับแรกในชีวิตฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 นมัสการพระเจ้าผู้ทรงเป็นอันดับแรกในชีวิตฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/IwillLiveAndNotDie(Thai)/Iwillliveandnotdie3-WorshipGodandseekHimfirst.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
หนักมากด้วยความโปรดปราน | 4 สัมพันธ์กับผู้ที่มีความโปรดปรานจากพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 14 อะไรจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

14 อะไรจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheDoctrineOfTheLastThings(Eschatology)Thai/TheDoctrineoftheLastthings14-WhatwillhappenintheEndtime_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
หนักมากด้วยความโปรดปราน | 4 สัมพันธ์กับผู้ที่มีความโปรดปรานจากพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ก้าวไปถึงจุดหมายตามน้ำพระทัยสูงสุด | 3 เวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดจะมาถึง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 3 เวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดจะมาถึง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ReachingMyGodGivenDestiny(Thai)/ReachingmyGod-givendestiny3-Yourappointedtimewillcome_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...