Select Page

Kingdom Wealth Conference : 5-7กรกฎาคม2017 อาคาร CCT ราชเทวี

รับความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ และ การเจิม เพื่อจะมีอิทธิพลต่อภูเขาทั้งเจ็ดในวัฒนธรรม และนำการพลิกฟื้นมาสู่ประเทศชาติ! หัวข้อพิเศษ เรื่อง “ความเข้าใจและกุญแจเพื่อการปลดล็อคความมั่งคั่งในยุคสุดท้าย!” และ “การทำธุรกิจอย่างเหนือธรรมชาติ”...

ค่ายอธิษฐาน “นิเวศอธิษฐาน กับการทำสงครามฝ่ายวิญญาณ” 28-30 กรกฏาคม 2017

เราทุกคนมีสงครามฝ่ายวิญญาณที่ต้องสู้ คริสตจักรของพระเจ้าก็มีสงครามฝ่ายวิญญาณที่ต้องชนะเช่นกัน ขอเชิญทุกท่านเข้าค่ายอธิษฐาน ในหัวข้อ “นิเวศอธิษฐาน กับการทำสงครามฝ่ายวิญญาณ” วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม – วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2017...

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์” อาทิตย์ 2 ก.ค.2017 เวลา 14:30-16:00 น. คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6

ระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ทรงสถิตกับเราตลอดเวลา เพื่อช่วยเรา น่าเศร้าสักเพียงใด หากเราเองกีดขวางไม่ยอมให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จในตัวเรา ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การร่วมงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์” วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.2017 เวลา 13:30-16:00...

“อบรมการประกาศด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์… ด้วยไฟ” โดย อาจารย์ สตีฟ เมล วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 เวลา 19.00-21.30 น.

“อบรมการประกาศด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์… ด้วยไฟ” โดย อาจารย์ สตีฟ เมล นักประกาศนานาชาติ และ ประธานพันธกิจ New Zeal Global วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 เวลา 19.00-21.30 น. สถานที่: ห้อง 3 เอ ชั้น 3 อาคารเอเวอร์กรีนเพลส ราชเทวี กรุงเทพฯ ฟรี! ไม่มีค่าลงทะเบียน...

Burn Internship 2017 (การฝึกภาคปฏิบัติในการทำห้องอธิษฐาน) 13-15 เมษายน 2017

สงกรานต์นี้ อยู่ กทม ดีกว่า พระพรเต็มเปี่ยม กับ Burn Internship 2017 (การฝึกภาคปฏิบัติในการทำห้องอธิษฐาน) วันที่ 13-15 เมษายน 2017 ณ นิเวศอธิษฐานกรุงเทพ สุขุมวิท 38 (BTS ทองหล่อ) จัดโดย นิเวศอธิษฐานประเทศไทย ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท * early birth 900 บาท ภายในวันที่ 1...

ขอเชิญร่วมฟังคำสอนเรื่อง “ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ” บ่ายวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน2017

ขอเชิญร่วมฟังคำสอนเรื่อง “ผู้มีชัยในสงครามฝ่ายวิญญาณ”  โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน2017 เวลา 13.30-16.00 น. ที่ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย6 ฟรี...