Select Page
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 02 อาดัมรักภรรยามากกว่าการเชื่อฟัง

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 02 อาดัมรักภรรยามากกว่าการเชื่อฟัง

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 02 อาดัมรักภรรยามากกว่าการเชื่อฟัง Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 02 อาดัมรักภรรยามากกว่าการเชื่อฟัง

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 01 กุญแจพระคัมภีร์แต่ละเล่ม

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 01 กุญแจพระคัมภีร์แต่ละเล่ม Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร?

เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร?

เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร? มาดูว่าหัวใจของพระเจ้า เป็นแบบไหนกัน เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร? ถ้าคบคนที่ดี รักเรา หรือที่เก่งเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขา หรือแค่ดูคนต่ำกว่า สิ้นหวัง ใจแตกสลาย คนที่อ่อนเเอ มีปัญหาครอบครัว พิการ คนที่สังคมรังเกียจ...
อาการที่ถูกครอบงำ และคุกคามโดยผี และวิธีแก้ไข

อาการที่ถูกครอบงำ และคุกคามโดยผี และวิธีแก้ไข

อาการที่ถูกครอบงำ และคุกคามโดยผี เรามาดูหนทางแก้ไขเรื่องนี้โดยวิธีของพระเจ้ากัน ถ้าคุณมีอาการที่ถูกครอบงำ และคุกคามโดยผี เช่น1. เจ็บป่วยแปลกๆ2. ซึมเศร้า อยากฆ่าตัวตาย ภาวะอารมณ์ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคกลัวไปทุกอย่าง3. ความสัมพันธ์ที่แตกร้าว4. การเสพติด5....
คําพยาน | จากบาดแผลสู่รักแท้… แนท ณัฐชา

คําพยาน | จากบาดแผลสู่รักแท้… แนท ณัฐชา

คำบอกเล่าจากผู้มาเชื่อพระเจ้า เรามาฟังคำบอกเล่า (คำพยานชีวิต) จากผู้มาเชื่อพระเจ้า กัน คําพยาน | จากบาดแผลสู่รักแท้… แนท ณัฐชา เครดิต : bright...
คําพยาน | ทําไมต้องคริสเตียน? บลู เอลิกา

คําพยาน | ทําไมต้องคริสเตียน? บลู เอลิกา

คำบอกเล่าจากผู้มาเชื่อพระเจ้า เรามาฟังคำบอกเล่า (คำพยานชีวิต) จากผู้มาเชื่อพระเจ้า กัน คําพยาน | ทําไมต้องคริสเตียน? บลู เอลิกา เครดิต : bright...