Select Page
คำพยานชีวิต | พระเจ้าทำการอัศจรรย์ช่วยเหลือคุณเตย (ธัญลักษณ์)

คำพยานชีวิต | พระเจ้าทำการอัศจรรย์ช่วยเหลือคุณเตย (ธัญลักษณ์)

คำบอกเล่าจากผู้มาเชื่อพระเจ้า เรามาฟังคำบอกเล่า (คำพยานชีวิต) จากผู้มาเชื่อพระเจ้า กัน คำพยานชีวิต – พระเจ้าทำการอัศจรรย์ช่วยเหลือคุณเตย (ธัญลักษณ์) คุณเตย ธัญลักษณ์กลับใจรับเชื่อพระเยซู และรับไฟ ผีออกจากตัวโดยฤทธิ์เดชของไฟของพระเจ้า เธอมีปัญหาการเงิน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 04 จากเอโนคสู่ โนอาห์ผู้ชอบธรรมของพระเจ้า

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 04 จากเอโนคสู่ โนอาห์ผู้ชอบธรรมของพระเจ้า

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 04 จากเอโนคสู่ โนอาห์ผู้ชอบธรรมของพระเจ้า Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 03 คาอินฆาตกรคนแรกของโลก

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 03 คาอินฆาตกรคนแรกของโลก

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 03 คาอินฆาตกรคนแรกของโลก Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 03 คาอินฆาตกรคนแรกของโลก

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 02 อาดัมรักภรรยามากกว่าการเชื่อฟัง

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 02 อาดัมรักภรรยามากกว่าการเชื่อฟัง Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 03 คาอินฆาตกรคนแรกของโลก

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 01 กุญแจพระคัมภีร์แต่ละเล่ม

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 01 กุญแจพระคัมภีร์แต่ละเล่ม Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร?

เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร?

เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร? มาดูว่าหัวใจของพระเจ้า เป็นแบบไหนกัน เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร? ถ้าคบคนที่ดี รักเรา หรือที่เก่งเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขา หรือแค่ดูคนต่ำกว่า สิ้นหวัง ใจแตกสลาย คนที่อ่อนเเอ มีปัญหาครอบครัว พิการ คนที่สังคมรังเกียจ...