Select Page
Healing : 05 ผลชีวิตผลิตจากรากแห่งใจ ตอนที่1

Healing : 05 ผลชีวิตผลิตจากรากแห่งใจ ตอนที่1

สอนโดย อาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) และ อาจารย์ศิริพร สุกัญจนสิริ (อ.ใหญ่) ฟังเสียงคำสอน MP3 https://www.gracezone.org/wp-content/uploads/sermon/wanna/05_20120301.mp3 Download เสียงการสอนนี้ มีทั้งหมด 19 ตอน ถูกสอนขึ้นในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2012...

บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ “ตอนที่ 3 : ตายเพื่อเรา ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“ชีวิตของเรามีตำหนิ จึงไม่สามารถถวายเป็นเครื่องบูชาได้ แต่โดยทางพระเยซูพระองค์ถวายพระองค์เองเพื่อเรา เราจึงเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าได้” บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ตอนที่ 3 : ตายเพื่อเรา (26 นาที) วันอังคารที่ 8...

คำพยานชีวิต ตอนที่ 23 พระเจ้ายิ่งใหญ่ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำพยานชีวิต ตอนที่ 23 พระเจ้ายิ่งใหญ่ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Testimony/Testimony23-Godisgreat.mp3...

บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ “ตอนที่ 2 : รู้ใจพระเจ้า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“เรารู้จักนิสัยพระเจ้า รู้ใจพระเจ้าได้จากหนังสือเล่มนี้ พระองค์เขียนบอกไว้แล้วอย่างชัดเจน มองดีๆแล้วคุณจะพบมัน” บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ตอนที่ 2 : รู้ใจพระเจ้า (29 นาที) วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน.2016...
Healing : 05 ผลชีวิตผลิตจากรากแห่งใจ ตอนที่1

Healing : 04 เป้าประสงค์ของคุณจะสำเร็จได้อย่างไร?

สอนโดย อาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) และ อาจารย์ศิริพร สุกัญจนสิริ (อ.ใหญ่) ฟังเสียง MP3 https://www.gracezone.org/wp-content/uploads/sermon/wanna/04_20120223.mp3 Download เสียงการสอนนี้ มีทั้งหมด 19 ตอน ถูกสอนขึ้นในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2012...

บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ “ตอนที่ 1 : เข้าใจภาพรวม” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

มีเรื่องราวลีกซึ้งมากมาย ซ่อนอยู่ในเลวีนิติ พระธรรมนี้ไม่ยากเลย ง่ายแต่ลึกซึ้ง บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ตอนที่ 1 : เข้าใจภาพรวม” วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน.2016 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ เสียงคำสอน MP3...