Select Page

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 10 “เหรียญหาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 10 “เหรียญหาย” (2 นาที) “ไม่ว่าเหรียญนั้นมีค่าน้อยสักเพียงใดก็ตาม แต่ก็มีค่ายิ่งสำหรับเธอ เพราะนั่นเป็นเหรียญของเธอ” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 10 “เหรียญหาย” (2 นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย  ...

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่1 : “ชีวิตคืออะไร?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่1 : “ชีวิตคืออะไร?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 พระคริสตธรรมเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3 https://www.gracezone.org/home/wp-content/uploads/sermon/surasak/ChristianLifeCourse-01.mp3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 9 “แกะหาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 9 “แกะหาย”(13 นาที) “พระเจ้าจะไม่หยุดตามหาเราจนกว่าจะพบ ให้เราทำให้พระองค์ชื่นใจด้วยการกลับใจใหม่เถิด” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 9 “แกะหาย” (13 นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 8 “สมบัติเก่า-ใหม่” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 8 “สมบัติเก่า-ใหม่”(3 นาที) “ไม่อาจรับของใหม่ได้ หากไม่ยอมเอาของเก่าออกไป” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 8 “สมบัติเก่า-ใหม่”(3 นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 7 “อวน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 7 “อวน” (7 นาที) “ทุกคนที่สอบไม่ผ่าน จะต้องถูกโยนลงในบึงไฟนรก” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 7 “อวน” (7 นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 6 “ไข่มุกมีค่ามาก” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 6 “ไข่มุกมีค่ามาก” (5 นาที) “เราจะรู้ได้อย่างไรว่า แผ่นดินสวรรค์มีค่าเพียงใดสำหรับเรา?” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 6 “ไข่มุกมีค่ามาก” (5 นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...