Select Page

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 13 “งานเลี้ยงในพิธีอภิเสกสมรส” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 13 “งานเลี้ยงในพิธีอภิเสกสมรส” (21 นาที) “จะมีบางคนที่ได้เข้าไปงานอภิเสกสมรส แต่กลับถูกมัดมือมัดเท้า แล้วถูกโยนไปในที่ที่มีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 13 “งานเลี้ยงในพิธีอภิเสกสมรส” (21 นาที) วันศุกร์ที่...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 12 “คนงานในสวนองุ่น” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 12 “คนงานในสวนองุ่น”(7 นาที) [ตอนที่11 คือ คำเทศนา”ลูกรักของพ่อ”] “คนต้นกลับเป็นคนสุดท้าย ไม่สำคัญว่า เราเคยรักพระเจ้ามากแค่ไหน? แต่ที่สำคัญจริงๆคือ วันนี้เรายังรักพระเจ้าอยู่หรือเปล่า?” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 12...

คำอุปมา ตอนที่ 11 คำเทศนา “ลูกรักของพ่อ” ลก.15:11-32 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“คุณภาพของความรัก ไม่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถูกรัก แต่ขึ้นอยู่กับผู้ที่รักเรา” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ลูกรักของพ่อ” ลก.15:11-32 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 10 “เหรียญหาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 10 “เหรียญหาย” (2 นาที) “ไม่ว่าเหรียญนั้นมีค่าน้อยสักเพียงใดก็ตาม แต่ก็มีค่ายิ่งสำหรับเธอ เพราะนั่นเป็นเหรียญของเธอ” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 10 “เหรียญหาย” (2 นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย  ...

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่1 : “ชีวิตคืออะไร?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่1 : “ชีวิตคืออะไร?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 พระคริสตธรรมเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3 https://www.gracezone.org/home/wp-content/uploads/sermon/surasak/ChristianLifeCourse-01.mp3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 9 “แกะหาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 9 “แกะหาย”(13 นาที) “พระเจ้าจะไม่หยุดตามหาเราจนกว่าจะพบ ให้เราทำให้พระองค์ชื่นใจด้วยการกลับใจใหม่เถิด” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 9 “แกะหาย” (13 นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...