Select Page
เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร?

เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร?

เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร? มาดูว่าหัวใจของพระเจ้า เป็นแบบไหนกัน เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร? ถ้าคบคนที่ดี รักเรา หรือที่เก่งเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขา หรือแค่ดูคนต่ำกว่า สิ้นหวัง ใจแตกสลาย คนที่อ่อนเเอ มีปัญหาครอบครัว พิการ คนที่สังคมรังเกียจ...

บทความพิเศษ “หยุดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ของการเคยล่วงประเวณี”

เราแต่ละคนเคยผิดพลาดไปในหลายอย่าง และความพลาดเหล่านั้นมักส่งผลกระทบต่อเราเสมอไม่มากก็น้อย สำหรับบางคนที่เคยผิดพลาดในการล่วงประเวณี ผลนั้นมักรุนแรงและอาจต่อเนื่องมาจนถึงชีวิตของเราในปัจจุบัน ผลของความผิดพลาดนั้นอาจทำให้เกิด • ผลกระทบต่อครอบครัว...

บอกรักใครหรือยัง

วันวาเลนไทน์ก็เวียนมาจบครบรอบอีกปีหนึ่ง คงมีหลายคนที่รอคอยวันนี้อย่างใจจดใจจ่อเต็มที เพราะบางคนรอที่จะได้บอกเป็นนัยกับใครถึงความในใจเสียที บางคนก็รอเพื่อจะยืนยันความรักความผูกพันที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น...

พลังแห่งรัก

บทความของ อ.สิธยา คูหาเสน่ห์? เดือนกุมภาพันธุ์เวียนมาถึงอีกครั้งอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว เวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆ ก็เป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก ข้าพเจ้าก็อดสะท้อนใจไม่ได้ว่าทำไมนะคนเราจึงจำกัดเวลาที่จะบอกรักกันน้อย เหลือเกิน...