Select Page
เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร?

เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร?

เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร? มาดูว่าหัวใจของพระเจ้า เป็นแบบไหนกัน เลือกคบแต่คนดีๆ จะมีประโยชน์อะไร? ถ้าคบคนที่ดี รักเรา หรือที่เก่งเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขา หรือแค่ดูคนต่ำกว่า สิ้นหวัง ใจแตกสลาย คนที่อ่อนเเอ มีปัญหาครอบครัว พิการ คนที่สังคมรังเกียจ...
อาการที่ถูกครอบงำ และคุกคามโดยผี และวิธีแก้ไข

อาการที่ถูกครอบงำ และคุกคามโดยผี และวิธีแก้ไข

อาการที่ถูกครอบงำ และคุกคามโดยผี เรามาดูหนทางแก้ไขเรื่องนี้โดยวิธีของพระเจ้ากัน ถ้าคุณมีอาการที่ถูกครอบงำ และคุกคามโดยผี เช่น1. เจ็บป่วยแปลกๆ2. ซึมเศร้า อยากฆ่าตัวตาย ภาวะอารมณ์ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคกลัวไปทุกอย่าง3. ความสัมพันธ์ที่แตกร้าว4. การเสพติด5....

บทเรียน “เสาหลักแห่งความเชื่อ“ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“อะไรเป็นจุดยืนที่แท้จริงของคริสเตียน? แก่นๆ เนื้อๆ สรุปๆ คริสเตียนเขาเชื่ออะไรกัน? ” บทเรียน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “เสาหลักแห่งความเชื่อ“ (34 นาที) วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต เสียงคำสอน MP3...

ถามตอบคำถาม เกี่ยวกับ “การพนัน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ถามตอบคำถาม เกี่ยวกับ “การพนัน”(2นาที) วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน.2016 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่ https://goo.gl/GKMMKo Dr Ker Ministry Youtube : www.youtube.com/DrKerMinistry Twitter : www.twitter.com/DrKerMinistry...

การได้ขึ้นสวรรค์ (Going To Heaven)

ความปรารถนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคริสเตียน นั่นคือการได้อยู่บนสรรค์กับพระองค์ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสำคัญไปกว่านี้แล้ว พระเยซูตรัสไว้ใน (มัทธิว 6:33) แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน...

คริสต์ศาสนาสอนอะไร…?

เรื่องของศาสนาคริสต์และเรื่องของพระเยซูสำหรับคนไทยทั่วๆไปนับว่าคลุมเครือเป็นอย่างยิ่ง และนอกเหนือจากความคลุมเครือแล้ว คนไทยเรายังมีทัศนะคติที่ระมัดระวังตัวในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงของคริสต์ศาสนาอีกด้วย...