Select Page
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 03 คาอินฆาตกรคนแรกของโลก

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 03 คาอินฆาตกรคนแรกของโลก

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 03 คาอินฆาตกรคนแรกของโลก Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 03 คาอินฆาตกรคนแรกของโลก

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 02 อาดัมรักภรรยามากกว่าการเชื่อฟัง

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 02 อาดัมรักภรรยามากกว่าการเชื่อฟัง Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 03 คาอินฆาตกรคนแรกของโลก

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 01 กุญแจพระคัมภีร์แต่ละเล่ม

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 01 กุญแจพระคัมภีร์แต่ละเล่ม Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...

บทเรียน “พระธรรมกิจการ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ผู้เชื่อในอดีตอย่างไร พระองค์ก็ยังคงสามารถกระทำสิ่งนั้นในชีวิตของเรา ในวันนี้ได้ ” บทเรียน “พระธรรมกิจการ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 คจ.ใจสมานสุขุมวิท   ดูภาพและฟังเสียงบน...

อพยพ ตอนที่ 35 : “วัวทองคำ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พิธีกรรมทางศาสนาหรือความสำเร็จใดๆย่อมไร้ค่า หากปราศจาการทรงสถิตของพระเจ้า” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 35 : “วัวทองคำ” (37 นาที) วันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

อพยพ ตอนที่ 34 : “ความล้ำลึกแห่งพลับพลา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“คนที่คิดว่า เรื่องรายละเอียดของโต๊ะขนมปัง เชิงเทียน หีบพันธสัญญา พลับพลา เป็นสิ่งที่น่าเบื่อ อยากเชิญชวนให้ท่านลองชมคลิปนี้ดู” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 34 : “ความล้ำลึกแห่งพลับพลา” (22 นาที) วันพฤหัสที่ 19 กรกฎาคม 2017...