Select Page

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 15 : ไถ่บาปชั่วนิรันดร์ ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ในเมื่อเรารับการไถ่แล้ว เป็นคนชอบธรรมแล้ว เรายังคงต้องสารภาพอีกหรือไม่?” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 15 : ไถ่บาปชั่วนิรันดร์ ( 52 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 14 : พันธสัญญาใหม่” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พันธสัญญาใหม่ เป็นคนละกติกากับศาสนา เมื่อกติกาใหม่มาถึง กติกาเดิมแห่งศาสนาจึงถูกยกเลิกไม่ใช้อีกต่อไป” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 14 : พันธสัญญาใหม่ ( 45 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่  ...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 13 : พ้นกฏศาสนา” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

” การพยายามทำตามศาสนาทำให้ตาย เพราะเราไม่สามารถทำได้ตามกฏเกณฑ์ของศาสนาได้” [ขออภัย ผมลืมกดอัดเสียง จึงทำให้ต้องใช้เสียงจากกล้องวิดีโอ] บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 13 : พ้นกฏศาสนา ( 45 นาที) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2017...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 12 : สรุปบทที่ 1-7” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

” ไม่ว่าเราทำตามศาสนาได้สำเร็จ หรือไม่สำเร็จ เราก็ยังคงได้รับการยอมรับจากพระเจ้าอยู่ดี” [ขออภัย ผมลืมกดอัดเสียง จึงทำให้ต้องใช้เสียงจากกล้องวิดีโอ] บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 12 : สรุปบทที่ 1-7 ( 26 นาที) วันพุธที่ 28...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 11 : คำสาบานของพระเจ้า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ไม่สำคัญว่า คนที่อยู่นอกเต็นท์นั้นจะชั่วช้ามากแค่ไหน แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่า มหาปุโรหิตผู้เป็นตัวแทนของเขาต่อจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์มากเพียงใด” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 11 : คำสาบานของพระเจ้า (...

บทเรียน พระธรรมฮีบรู “ตอนที่ 10 : เมล​คี​เซ​เดค ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เมื่อ 100ปีก่อน เราอยู่ที่ไหน พบคำตอบได้ในพระธรรมฮีบรูตอนนี้” บทเรียน พระธรรมฮีบรู โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 10 : เมล​คี​เซ​เดค ( 31 นาที) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...