Select Page

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 9 : “ยาแก้หลงหาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ไม่ว่าเราจะเฝ้าเดี่ยววันละกี่ชั่วโมงก็ไร้ประโยชน์ หากปราศจากสิ่งนี้” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 9 : “ยาแก้หลงหาย” (4 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 8 : “ยิ่งถ่อม ยิ่งสูง” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“อาดัมอยากทำตัวเหมือนพระเจ้าจึงตกต่ำลง แต่ พระเยซูยอมต่ำลงจนถึงที่สุดจึงถูกยกขึ้นสูงสุด” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 8 : “ยิ่งถ่อม ยิ่งสูง” (10 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 7 : “กุญแจแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“คริสเตียนสามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ไม่ยากเลย” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 7 : “กุญแจแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” (12 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 6 : “คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเจ้าประทานพระคุณแก่เรา โดย​ให้​เรา​เชื่อ​ใน​พระ​องค์​และให้เราทุกข์​ยาก​เพราะ​เห็น​แก่​พระ​องค์​ด้วย” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 6 : “คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม” (10 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 5 : “พระเจ้าได้กำไร” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“การรับใช้ที่แท้จริง ไม่ได้วัดที่ว่าเรากำไรหรือขาดทุนมากเพียงใด แต่วัดว่าพระเจ้าได้รับเกียรติมากเพียงใด ในสถาณการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 5 : “พระเจ้าได้กำไร” (11 นาที) วันอาทิตย์ที่...

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 4 : “เคล็ดลับแห่งการถวายเกียรติ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“เมื่อเรารู้ความจริง แล้วชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 4 : “เคล็ดลับแห่งการถวายเกียรติ” (8 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6   เสียงคำสอน MP3...