Select Page
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 18 กว่าจะเป็นอิสราเอลได้

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 18 กว่าจะเป็นอิสราเอลได้

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 18 กว่าจะเป็นอิสราเอลได้ Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 18 กว่าจะเป็นอิสราเอลได้

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 17 ยาโคบผู้พระเจ้าฝัดร่อน

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 17 ยาโคบผู้พระเจ้าฝัดร่อน Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 18 กว่าจะเป็นอิสราเอลได้

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 16 ยาโคบกับแผ่นดินพระเจ้าสัญญา

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 16 ยาโคบกับแผ่นดินพระเจ้าสัญญา Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 18 กว่าจะเป็นอิสราเอลได้

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 15 ยาโคบหนีไปฮาราน

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 15 ยาโคบหนีไปฮาราน Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน และรับใช้ตามการทรงเรียก...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 18 กว่าจะเป็นอิสราเอลได้

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 14 ยาโคบหลอก โกหกพ่อของตน

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 14 ยาโคบหลอก โกหกพ่อของตน Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...
คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 18 กว่าจะเป็นอิสราเอลได้

คำสอนชุด เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 13 อิสฮัคโกหกเหมือนพ่อ อีกแล้ว

เดินตามโลกพระคัมภีร์ | 13 อิสฮัคโกหกเหมือนพ่อ อีกแล้ว Download อาจารย์เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน...