Select Page
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 13 บับติสมาด้วยพระวิญญาณ ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 13 บับติสมาด้วยพระวิญญาณ ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 บับติสมาด้วยพระวิญญาณ ตอนที่ 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations13-BaptismwiththeHolySpirit2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 13 บับติสมาด้วยพระวิญญาณ ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 12 บับติสมาด้วยพระวิญญาณ ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 บับติสมาด้วยพระวิญญาณ ตอนที่ 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations12-BaptismwiththeHolySpirit1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
พระสิริของพระเจ้า | 2 พระสิริคืออะไร ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

พระสิริของพระเจ้า | 2 พระสิริคืออะไร ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 พระสิริคืออะไร ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGloryofGod(Thai)/TheGloryofGod2-Whatistheglory2(Thai).mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...
พระสิริของพระเจ้า | 2 พระสิริคืออะไร ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

พระสิริของพระเจ้า | 1 พระสิริคืออะไร ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 พระสิริคืออะไร ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGloryofGod(Thai)/TheGloryofGod1-WhatistheGlory1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...
พระสิริของพระเจ้า | 2 พระสิริคืออะไร ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

พระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่หิวกระหาย | 3 รักตนเอง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 รักตนเอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/GodBlessesTheHungry(Thai-MP3)/Godblessesthehungry3-Loveyourself.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...