Select Page
เสริมสร้างการรับใช้ : 11 เราถูกเรียกให้รับใช้พระเจ้าและคนของพระองค์ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เสริมสร้างการรับใช้ : 11 เราถูกเรียกให้รับใช้พระเจ้าและคนของพระองค์ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 เราถูกเรียกให้รับใช้พระเจ้าและคนของพระองค์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/Ministryenrichment11-WearecalledtoserveGodHispeople.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
เสริมสร้างการรับใช้ : 10 อย่าจดจ่อที่ตัวเอง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เสริมสร้างการรับใช้ : 10 อย่าจดจ่อที่ตัวเอง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 อย่าจดจ่อที่ตัวเอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/Ministryenrichment10-Dontfocusonyourself.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
จงชื่นชมยินดีเสมอ | 18 จงยินดีเถิด เชื่อและเข้มแข็ง  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

จงชื่นชมยินดีเสมอ | 18 จงยินดีเถิด เชื่อและเข้มแข็ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

18 จงยินดีเถิด เชื่อและเข้มแข็ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways18-CheerupBelieveBestrong.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 11 คู่มือชีวิตคริสเตียน ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 11 คู่มือชีวิตคริสเตียน ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 คู่มือชีวิตคริสเตียน ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations11-TheManualoftheChristianlife2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คําพยาน | ทําไมต้องคริสเตียน? บลู เอลิกา

คําพยาน | ทําไมต้องคริสเตียน? บลู เอลิกา

คำบอกเล่าจากผู้มาเชื่อพระเจ้า เรามาฟังคำบอกเล่า (คำพยานชีวิต) จากผู้มาเชื่อพระเจ้า กัน คําพยาน | ทําไมต้องคริสเตียน? บลู เอลิกา เครดิต : bright...