Select Page

สมาพันธ์ผู้นำคริสเตียนจังหวัดบุรีรัมย์
📣ขอเชิญร่วมสัมมนา 

“รื้อฟื้นพระสัญญา”
Revive The convernant

วิทยากร: อาจารย์ เฮนรี่ มาดาว่า จากยูเครน

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2018‼️
ณ ห้องประชุมวิชาอัตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์‼️
ลงทะเบียนสัมมนา ท่านละ200บาท

สำรองที่นั่งสัมมนา
Tel.089-214-9448
089-629-9939