Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน12:28) { ถวายเกียรติแด่พระเจ้า }

28ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติ” แล้วก็มีพระสุรเสียงดังมาจากฟ้าว่า “เราได้ให้รับเกียรติแล้ว และเราจะให้รับเกียรติอีก” 

แนวคิด :
– พระเยซูไม่ได้อธิษฐานให้เหตุการณ์แห่งการทดลอง การทดสอบ และการทนทุกข์นี้ผ่านพ้นไป แต่ทรงอธิษฐานว่า ในเหตุการณ์ที่พระองค์กำลังจะเผชิญนี้ ขอพระบิดาได้รับพระเกียรติ
– แล้วพระบิดาก็ตรัสมาจากฟ้าสวรรค์ว่า พระองค์ได้รับเกียรติแล้ว นั่นคือเมื่อพระเยซูตั้งใจจะถวายเกียรติแด่พระบิดา นั่นก็ทำให้พระบิดาได้รับเกียรติแล้ว
– พระบิดาตรัสต่อไปว่า พระองค์จะได้รับเกียรติอีก นั่นคือ เมื่อพระเยซูกระทำสิ่งที่เป็นไปตามพระทัยพระบิดา นั่นจะทำให้พระบิดาได้รับเกียรติ

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูวางแบบอย่างให้แก่เราไว้ คือ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆที่เราเผชิญ จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเหตุการณ์นั้น
– คำถามที่เราควรถาม ไม่ใช่คำถามว่า “เราจะพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไร?” แต่ เป็นคำถามที่ว่า “เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร?”
– วันนี้ เพียงแค่เราตัดสินใจว่า เราจะทำสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า นั่นก็เริ่มเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้ว
– และเมื่อเราลงมือทำตามที่ตัดสินใจนั้น จะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีก
– ให้เราตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในวันนี้ว่า เราจะขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า ในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry