Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน10:40) { ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า }

40 พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีก และไปถึงตำบลที่เมื่อก่อนนั้นยอห์นให้บัพติศมา และพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่น

แนวคิด :
– หลังจากที่พระเยซูหลบเลี่ยงจากการจับของพวกยิวในเยรูซาเล็มแล้ว พระองค์ก็ไปยัง เบธานี อยู่ทิศตะวันออกห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ 5 กม. ที่ซึ่งยอห์นเคยให้บัพติศมา (ยน. 1:28) แล้วอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญ ก่อนเหตุการณ์ใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
– ที่นี่ ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้กล่าวเป็นพยานถึงพระเยซู ว่า พระองค์คือพระมาซีฮา
– ในข้อต่อมาจะเห็นได้ว่า มีคนมาเชื่อวางใจในพระเยซูมากมาย เพราะระลึกได้ ถึงคำที่ยอห์นได้กล่าวถึงพระองค์นั้น
– พระเจ้าทรงเตรียมการล่วงหน้าให้ยอห์นเป็นพยานถึงพระองค์ที่นี่ ซึ่งไม่ไกลจากเยรูซาเล็มมากนัก
– เพราะเมื่อพวกยิวในเยรูซาเล็มจะจับพระองค์ พระองค์จึงหลบมาที่นี่ ที่ซึ่งคนในบริเวณนั้นถูกเตรียมใจพร้อมแล้วสำหรับการเชื่อวางใจในพระองค์ ที่นี่พวกยิวไม่ตามมาจับพระองค์แน่เพราะคนที่ศรัทธาในพระเยซูมีมาก
– และเนื่องจากไม่ไกลมากนัก จึงเหมาะแก่การกลับเข้าเยรูซาเล็มอีกครั้งเมื่อเวลาของพระองค์มาถึง

การประยุกต์ใช้ :
– พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แผนการแห่งพระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ
– วันนี้ ทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเรา สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรา ทั้งหมดอยู่ในแผนการแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า ผู้ทรงรักเราและปรารถนาดีต่อเรา
– แม้เราไม่เข้าใจในสถานการณ์ในวันนี้ แต่เรารู้ได้ด้วยความเชื่อว่า ทั้งหมดยังอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry