Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( 1ยน. 1:5-10) { 3 โกหก }

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” 1ยน. 1:9

แนวคิด
3 โกหก
โกหก 1 : พูดว่า “สนิทกับพระเจ้า” แต่ยังเดินในความมืด = “เราก็โกหก” (ข้อ6)
โกหก 2 : พูดว่า “เราไม่มีบาป” = “หลอกตัวเอง”(ข้อ8)…โกหกตัวเอง
โกหก 3 : พูดว่า “เราไม่ได้ทำบาป” = “กล่าวหาว่าพระเจ้าโกหก”(ข้อ10)

จากโกหก 2 และ 3 …ทำให้รู้ความจริงว่า “เรามีบาป” และ “เราทำบาปอยู่เสมอ”
อ้าว…งั้น แสดงว่า เราก็ไม่มีทางสนิทกับพระเจ้าได้นะสิ (ดูจากโกหก 1)..งง เลย 555

เฉลย :
ความจริง 1 : เราผู้อยู่ในพระคริสต์ เป็นไปไม่ได้เลยว่า เรายังตั้งใจเดินในทางบาปต่อไป แบบไม่อยากกลับใจ “ก็ฉันอยากจะทำบาปต่อไป มีอะไรไม๊”…ใครคิดแบบนี้ ตั้งใจแบบนี้ สรุปได้เลยว่า ยังไม่มีพระคริสต์ในชีวิตอยากแท้จริง
ความจริง 2 : เมื่อเรากำลังเดินในทางสว่าง เราต้องระวัง ไม่หลอกตัวเองว่า “ฉันดีเลิศประเสริฐศรีแล้ว ไม่มีอะไรต้องปรับปรุงแล้ว” แต่ควรจะถ่อมใจและให้พระวิญญาณสอนเราเสมอว่า มีบาปใดๆซ่อนตัวในชีวิตของเรา ซึ่งเราจะขอให้พระวิญญาณช่วยเรา แก้ไขปรับปรุงชีวิตของเรา(ดูเหมือน พระวิญญาณจะไม่ทำ จนกว่าเราจะยอมรับว่า “ฉันมีบาปนี้ ขอเชิญพระวิญญาณเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ด้วยเถิด”)
ความจริง 3 : แม้เราจะตั้งใจเดินไปในทางสว่าง แต่ก็ไม่มีสักวันเลย ที่เราไม่ได้ผิดพลาดพลั้งบาป เราควรสำรวจตัวเอง โดยใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐาน(ข้อ10) เมื่อบาปใดๆพบแล้ว ก็อย่ามัวแต่ท้อแท้สิ้นหวัง หมดกำลังใจ (ไม่ต้องตกใจมันยังมีมากกว่านี้อีกเยอะ) แต่ให้เรา ถ่อมใจลง สารภาพบาปนั้นต่อพระเจ้า แล้วรับพระคุณของพระเจ้า รับการอภัยและชำระจากบาปทั้งสิ้นนั้น…แล้วก็ลุกขึ้นดำเนินชีวิตต่อไปในทางแห่งความสว่างในพระเยซูคริสต์

การประยุกต์ใช้ :
– เลิก เดินตามทางโกหกของมารซาตาน แต่ หันมาเดินตามทางแห่งความจริง ทางแห่งความสว่างในพระเยซูคริสต์