Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:8) { 3 คำสั่งช็อคโลก }

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิด”

[แนวคิด] :
– สิ่งที่พระเยซูตอบชายคนนั้น ไม่เหมือนดังที่เขาคาดคิด
– พระเยซูสั่งให้เขา “ลุกขึ้น”…ลุกขึ้น!!! เขาเคยลองลุกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน มันไม่ได้ผล ตลอด 38ปี ถ้าเขาพยายามลองลุกแค่วันละครั้ง อย่างน้อยเขาได้พยายามมาแล้วมากกว่า 13,000 ครั้ง
– พระเยซูสั่งให้เขา “ยกแคร่”…โอ้ว!!! เอาละ ตลอด 38ปี อาจจะเคยมีสักครั้งที่เขาลุกขึ้นได้ โดยมีคนใจดีสองคน ช่วยหิ้วปีกเขาให้ลุกขึ้น แต่ถ้าจะให้เขายกแคร่ นั่นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
– พระเยซูสั่งให้เขา “เดินไป”…ทางเดียวที่เขาจะทำตามคำสั่งนี้ได้ คือ เขาต้องหายเป็นปกติแล้ว คำสั่งนี้เป็นคำสั่งให้พิสูจน์ตัวเอง ว่าตนเองหายเป็นปกติแล้ว

[การประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ ถ้าการทำตามพระคำของพระเจ้า เราอาจเคยลองแล้ว มันไม่ได้ผล จงทำใหม่ด้วยความเชื่อ
– วันนี้ ถ้าการทำตามพระคำของพระเจ้า เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จงลงมือทำ ด้วยความเชื่อ
– วันนี้ จงลงมือทำในสิ่งที่พิสูจน์ว่า เราเชื่อในคำตรัสของพระเยซูว่า มันเป็นไปได้ มันเกิดขึ้นได้

“จงกล้าเชื่อ แล้วลงมือเชื่อฟังด้วยความเชื่อ”


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry