Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:43) { ไม่ได้รับการยอมรับ }

43 เราได้มาในพระนามพระบิดาของเรา และท่านทั้งหลายมิได้รับเรา ถ้าผู้อื่นมาในนามของเขาเอง ท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้น

แนวคิด :
– พระเยซูมาในนามของพระบิดา ทำทุกสิ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
– พวกยิว อ้างตัวว่าแสวงหาพระเจ้า กลับไม่ยอมรับพระเยซู
– แต่เมื่อผู้อื่นมาในนามของเขาเอง อ้างตัวว่าเป็นพระคริสต์ มาเพื่อปลดปล่อยยิวจากการปกครองของโรม พวกยิวกลับยอมรับพวกเขาเหล่านั้น เพราะตรงกับใจปรารถนาของพวกเขา
[ตามประวัติศาสตร์ ในช่วงเวลานั้น มีหลายคนอ้างตัวว่าเป็นผู้มาปลดปล่อยยิว และพวกยิวจำนวนมากก็ยอมรับและติดตามคนเหล่านั้น]

การประยุกต์ใช้ :
– การทำตามพระเจ้า มักจะไม่ถูกใจของมนุษย์ และไม่ได้รับความนิยมชมชอบจากคนทั้งหลาย
– แม้การกระทำของพระเยซู จะทำให้พระองค์ไม่ได้รับการยอมรับ พระองค์ยังคงทำต่อไป เพราะพระองค์ไม่สนใจการจากยอมรับจากมนุษย์ พระองค์ขอทำตามพระทัยของพระบิดาก็เป็นพอ
– วันนี้ การกระทำของเราเพื่อให้มนุษย์ยอมรับ หรือเพื่อให้พระเจ้ารับรอง ?


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry