Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:44) { ไม่ใช่แค่มาหา แต่ มาถึง }

44 ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา จะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย

แนวคิด :
– การจะมาหาพระเยซูเพราะเห็นหมายสำคัญหรือเพราะคิดพิจารณาตามเหตุผลแห่งโลกนี้ ไม่อาจมาถึงพระเยซูได้
– การมาถึงพระเยซูได้ เป็นการกระทำของสิ่งที่สูงส่งกว่าการตะเกียกตะกายของมนุษย์
– เป็นการกระทำของพระบิดาที่พระองค์ประสงค์ที่จะช่วยเรา จึงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ชักนำเรามาถึงพระเยซู และให้พระเยซูทำให้เรารอดพ้นความตาย เป็นขึ้นมา ในวันสุดท้าย
– นั่นคือ วันนี้ที่เรามาถึงพระเยซูได้ ไม่ใช่เพราะคุณสมบัติที่เหมาะสมใดๆของเราเลย ทั้งหมดเป็นพระคุณของพระเจ้าล้วนๆ

การประยุกต์ใช้ :
– ในทุกวัน ไม่ว่ากิจกรรมในฝ่ายวิญญาณใดๆ (การอธิษฐาน,การอ่านพระคัมภีร์,การอดอาหารอธิษฐาน,การนมัสการ,ฯลฯ)โดยตัวมันเอง ก็ไม่อาจนำเรามาถึงพระเยซูได้ แต่ที่เรามาถึงพระเยซูได้ เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า
– “ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดชักนำจิตใจของข้าพระองค์ ในการอธิษฐานในวันนี้ ให้จิตใจของข้าพระองค์ มาถึงพระเยซูด้วยเถิด”
– “ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดชักนำจิตใจของข้าพระองค์ ในการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้ ให้จิตใจของข้าพระองค์ มาถึงพระเยซูด้วยเถิด”

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry