Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:26) { ไม่รู้ความจริง }

26 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นหมายสำคัญ แต่เพราะได้กินขนมปังอิ่ม

แนวคิด :
– พระเยซูไม่ได้ตอบคำถาม แต่พระองค์บอกสิ่งที่สำคัญกว่าคำตอบ แก่พวกเขา
– “เราบอกความจริงแก่เท่าน” ท่านไม่รู้ตัว เราบอกแก่ท่านถึงความจริงที่ท่านยังไม่รู้ หรือยังเข้าใจผิด
– พวกเขาไม่รู้ตัว พวกเขาคิดว่า “พวกเขาช่างเป็นผู้แสวงหาพระเจ้า จึงดั้นด้นออกตามหา รับบีจากพระเจ้าจนมาถึงที่นี่”
– ใน ลก. 11:29 พระเยซูตรัสว่า “คนยุคนี้เป็นคนชั่วมีแต่แสวงหาหมายสำคัญ …” คือว่าถ้าเป็นพวกแสวงหาหมายสำคัญนั่นก็แย่แล้ว เพราะแสวงหาหมายสำคัญแทนที่จะแสวงหาพระองค์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า
– แต่ฝูงชนนี้ แย่หนักกว่าอีก พวกเขาไม่ได้แสวงหาหมายสำคัญด้วยซ้ำไป แต่แสวงหาอาหาร(ยน.6:27)

การประยุกต์ใช้ :
– หลายครั้งเราเข้าใจผิด ว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นเป็นการแสวงหาพระเจ้า แต่ความจริงเป็นการแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง จากกิจกรรมฝ่ายวิญญาณที่เราทำนั้น (อาจจะเป็นการหาชื่อเสียง,หาการยอมรับ,หาคำชมจากมนุษย์,หาแฟน,หาโอกาสทางธุรกิจ,หาโอกาสได้แสดงความสามารถให้คนได้เห็น,ฯลฯ)
– พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเปิดเผย “ความจริง” ให้แก่เราได้ (ยน. 16:13 เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล …)
– ให้เราถ่อมใจลง เปิดใจออก ขอพระวิญญาณเปิดเผยความจริงแห่งแรงจูงใจที่แท้จริง ที่ซ่อนอยู่ในใจของเรา ซึ่งเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่า เรากำลังแสวงหาพระเจ้าอยู่
– หากแรงจูงใจนั้นถูกต้องต่อพระเจ้า ให้ขอบคุณพระเจ้า
– หากแรงจูงใจนั้นไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า นี่เป็นเวลา กลับใจใหม่ สารภาพ ขอโทษพระเจ้า และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราเปลี่ยนแปลงท่าทีในใจของเราใหม่ ให้ถูกต้องต่อพระเจ้าที่รัก


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry