Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:37) { ไม่มีที่ว่างในหัวใจ }

37 เรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัม แต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสีย เพราะว่าท่านไม่เชื่อคำของเรา

แนวคิด :
– พระเยซู อธิบายให้พวกยิวฟังว่า ใช่แล้ว พวกเขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมทางสายเลือด ตามที่พวกเขากล่าวอย่างภูมิใจในข้อที่ 33
– พวกเขากลับไม่ได้ทำเหมือนอย่างที่อับราฮัมทำ คือเชื่อฟังพระเจ้า แต่กลับทำสิ่งตรงกันข้ามคือ พยายามฆ่าพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
– เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเขาไม่เชื่อถ้อยคำที่พระเยซูตรัสว่าเป็นความจริง
– ในภาษาเดิม คำว่า “ไม่เชื่อคำของเรา” ในข้อนี้ มีความหมายว่า ไม่มีห้องในหัวใจสำหรับถ้อยคำของพระองค์
– เพราะว่าในหัวใจของพวกเขา เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งยโส เต็มไปด้วยความทะนงตนว่าตนเองเป็นเชื้อสายของอับราฮัม เต็มไปด้วยความลำเอียงที่คิดว่าคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษสำคัญกว่าพระคำของพระเจ้า และ เต็มไปด้วยความคิดผิดๆ เช่นคิดว่าพระเยซูเป็นพยานให้ตัวเองดังนั้นจึงไม่จริง(ข้อ13),ฯลฯ
– หัวใจของพวกเขาจึงไม่มีที่ว่างสำหรับที่จะเชื่อถ้อยคำของพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ในหัวใจของเราเต็มไปด้วยอะไร?
– หัวใจที่เต็มไปด้วยความหิวกระหายพระเจ้า จะได้รับความอิ่มบริบูรณ์
– แต่หัวใจที่เต็มไปด้วยทิฐิ เต็มไปด้วยความยโสคิดว่าตัวเองเก่งหรือสำคัญ เต็มไปด้วยความปรารถนาอันเย้ายวนของโลกนี้(อยากร่ำรวย,อยากมีเชื่อเสียง,อยากเป็นคนสำคัญ,อยากให้คนกดไลค์เยอะๆ,ฯลฯ) รวมถึงเต็มไปด้วยการเริงสำราญแห่งโลกนี้ เช่น ละครทีวี,เกมส์,ฯลฯ หัวใจเหล่านั้นอาจไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับการยอมให้พระเยซูเป็นเจ้านายและยอมเชื่อฟังพระองค์อย่างปราศจากเงื่อนไข
– ที่เดียวที่พระเยซูสมควรอยู่ คือ บนบัลลังก์ในหัวใจของเรา ไม่ใช่เพียงแค่เศษเสี้ยวของที่ว่างเหลือๆในหัวใจของเรา


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry