Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน15:14) { ไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับพระเยซู }

14ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา

แนวคิด :
– พระเยซูทรงให้เกียรติเรานับเราเป็นพระสหายของพระองค์
– พระเยซูทรงรักปฎิบัติต่อเราเป็นดังพระสหายสุดที่รักของพระองค์ ทรงรักเราจนยอมตายเพื่อเรา
– เราจะตอบรับเกียรติอันสูงส่งนี้หรือไม่? คือ เราจะต้อนรับพระเยซูเป็นเพื่อนของเราหรือเปล่า?
– พระเยซูตรัสว่า คนที่ตอบรับยินดีเป็นเพื่อนกับพระองค์ ก็คือ คนนั้นผู้ที่ยินดีประพฤติตามคำสั่งของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :
– น่าเศร้าที่มีหลายคนที่ดูถูกเกียรติที่พระเยซูประทานแก่เขา พระเยซูนับเขาเป็นเพื่อน และรักเขาอย่างที่สุด แต่เขาปฏิเสธไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับพระองค์
– เขาตั้งเงื่อนไขแด่จอมกษัตริย์ว่า ถ้าพระองค์ต้องการจะให้เขารับพระองค์เป็นเพื่อน พระองค์ต้องปล่อยให้เขาทำตามใจปรารถนาของเขา
– แต่ความจริงแล้ว พระเยซูจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง ตรัสว่า คนที่ยินดีประพฤติตามคำสั่งของพระองค์ คนนั้นแหละคือ คนที่ตอบรับมิตรภาพอันสูงส่งของพระองค์
– สำหรับจอมกษัตราผู้ทรงรักพระสหายของพระองค์ยิ่งกว่าชีวิตของตนเอง ไม่เป็นการเรียกร้องมากไปเลยที่จะขอให้ พระสหายผู้ต่ำต้อยของพระองค์นั้นเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์
– อย่าให้เราบังอาจดูถูก เกียรติอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงประทานแก่เรานี้ โดยปฏิเสธเกียรตินั้น คือ ไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับพระองค์ ด้วยการไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry