Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน13:31) { ได้รับพระเกียรติ }

31 เมื่อเขาออกไปแล้ว พระเยซูจึงตรัสว่า “บัดนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้ว และพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสว่า พระองค์ได้รับเกียรติแล้ว หลังจากที่ยูดาสได้ออกไปจากห้องแล้ว
– พระเยซูไม่ได้ตรัส ประโยคนี้ก่อนหน้านั้น
– ก่อนหน้านั้น ยูดาส ยังลังเลว่าจะทำหรือไม่ทำ จนกระทั่งเขาตัดสินใจลงมือทำ จึงออกไป
– แล้วพระเยซู เรียกเหตุการณ์นั้นว่า พระองค์ได้รับเกียรติแล้ว
– ทำไมพระเยซูจึงตรัสเช่นนั้น การถูกทรยศหักหลัง จะเรียกว่าได้รับเกียรติได้อย่างไร?
– หลังจากทรยศก็เป็นการถูกจับกุม ไม่น่าจะเรียกว่าได้รับเกียรติ
– แล้วถูกทำอัปยศ ถูกทรมาน ถูกตัดสินประหารชีวิต ถูกตรึงที่กางเขน เหล่านี้จะได้รับเกียรติแล้ว ได้อย่างไร?
– ในที่สุดพระองคถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย เมื่อนั้นแหละที่น่าจะเรียกว่าได้รับเกียรติแล้ว
– ผมสังเกตเห็นสิ่งสำคัญมากประการหนึ่งจากพระคัมภีร์ข้อนี้ คือ “พระเจ้าทรงมองเห็นกลุ่มของเหตุการณ์ต่างๆเป็นก้อนเดียวกัน”
– เมื่อยูดาสออกไป เขาเริ่มลงมือทำการทรยศพระเยซู นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการทนทุกข์ของพระคริสต์ เริ่มจากการถูกทรยศ เรื่อยมา จนปลายทาง คือ เป็นขึ้นมาจากความตาย ได้รับพระเกียรติอย่างสูงสุด
– ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เป็นกลุ่มเหตุกาณ์เดียวกัน แล้วพระเจ้ามองเป็นเหตุการณ์เดียว(เรื่องนี้ลึกซึ้งเกินไป คงอธิบายไม่หมด ณ ที่นี้ 555)
– อีกประเด็นหนึ่งในข้อนี้คือ พระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะมนุษย์
– พระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ ได้รับเกียรติ เพราะมนุษย์ผู้อยู่บนโลก (พระบุตรผู้บังเกิดเป็นมนุษย์)
– ก่อนหน้านี้ตั้งแต่อาดัมเป็นต้นมา มนุษย์บนโลก ลบหลู่ พระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ด้วยการทำบาป ไม่เชื่อฟังพระองค์
– แต่บัดนี้ พระเยซูมนุษย์ผู้อยู่บนโลก ได้ทำให้พระเจ้าในสวรรค์ได้รับเกียรติแล้ว ด้วยการเชื่อฟังจนถึงที่สุด กระทั่งความมรณาบนไม้กางเขน
– ดังนั้นตั้งแต่นี้ไป มนุษย์ผู้เป็นเชื้อสายของพระเยซูด้วยความเชื่อ สามารถถวายเกียรติแด่พระบิดาในสวรรค์ได้แล้ว

การประยุกต์ใช้ :
– พระเจ้าผู้ทรงสร้างกาลเวลา ทรงอยู่เหนือมิติของเวลา พระองค์จึงทรงสามารถมองเหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็นเหตุการณ์เดียวกันได้
– เรื่องนี้ ขยายความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณได้อีกมากมายมหาศาล
– เช่น การที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อรับโทษบาปแทนเรา เมื่อ 2,000 ปีก่อน จึงนับเป็นเหตุการณ์เดียวกับการที่เราต้อนรับพระเยซูเมื่อไม่กี่ปีก่อน จึงเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
– หรือ อีกตัวอย่าง การที่ในอนาคตเราจะเข้าส่วนในพระสิริของพระเจ้า รับการชำระและเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด นับเป็นเหตุการณ์เดียวกับวันนี้ที่เรายังผิดพลาดพลั้งบาป ทำตัวไม่น่ารักต่อพระเจ้า แต่เมื่อพระองค์มองเป็นเหตุการณ์เดียวกัน ดังนั้นพระองค์ปฏิบัติต่อเราดังบุตรที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า เป็นที่โปรดปรานของพระองค์อย่างที่สุด
– ฯลฯ
– วันนี้ ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถถวายเกียรติแด่พระบิดาได้ โดยทางพระเยซูคริสต์การกระทำที่ไม่สมบูรณ์ของเราจึงเป็นที่ยอมรับได้ในสายพระเนตรของพระเจ้า


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry