Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(ยน. 1:26-27) { ให้ทุกสถานการณ์เป็นพระพร }

ยน.1: 26ยอห์น​ได้​ตอบ​เขา​เหล่า​นั้น​ว่า “ข้าพ‌เจ้า​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ แต่​มี​พระ‍องค์​หนึ่ง​ซึ่ง​ประ‌ทับ​อยู่​ใน​หมู่​พวก‍ท่าน​นั้น ท่าน​ไม่​รู้‍จัก 27พระ‍องค์​นั้น​แหละ​มา​ภาย‍หลัง​ข้าพ‌เจ้า แม้​สาย‍รัด​ฉลอง‍พระ‍บาท​ของ​พระ‍องค์ ข้าพ‌เจ้า​ก็​ไม่​บัง‍ควร​ที่​จะ​แก้”

[แนวคิด] :
– หลังจากที่ปุโรหิตและเลวีที่พวกฟาริสีส่งมา ตำหนิยอห์นว่า “เป็นใครมาจากไหน?ใหญ่มาจากไหน? ทำไมมาทำพิธีนี้ ซึ่งเล็งถึงพระเจ้าอภัยคนบาป?”
– ยอห์นกลับตอบว่า “ข้าพเจ้าใหญ่หรือไม่ใหญ่ ไม่สำคัญหรอก ที่สำคัญมีผู้ที่ใหญ่จริงอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ผู้นี้ยิ่งใหญ่มาก ถึงขนาดว่าข้าพเจ้าไม่ควรคู่แม้แต่จะเป็นทาสรับใช้ของเขา”
– เมื่อยอห์นถูกตำหนิ แทนที่จะแก้ตัว หรือแก้ข่าว เขากลับไม่สนใจ แต่กลับใช้การถูกตำหนินั้น เป็นบันไดทำให้ภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จ คือ “โฆษณาพระคริสต์”

[ประยุกต์ใช้] :
– เมื่อถูกตำหนิ อย่ามัวแต่ท้อใจ เสียใจ หาทางแก้ตัว จงเรียนจากยอห์น ให้ทุกโอกาสที่พระเจ้าอนุญาตให้ผ่านเข้ามาในชีวิต เพื่อให้แผนการของพระเจ้าในชีวิตของเขาสำเร็จ