Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( 1คร. 9:27 ) { ใช้การไม่ได้ }

“แต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้” 1คร. 9:27

แนวคิด
– ทุบตีในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง ทำร้ายร่างกายตัวเอง หรือ การบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัดในศาสนา
แต่หมายถึง การทำให้ความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง ตกเป็นทาสของเรา อย่ายอมให้มันเป็นนายของเรา ควบคุมมันเอาไว้ให้อยู่มือ
– มิฉะนั้น จะกลายเป็นคนใช้การไม่ได้ไป คือ เป็นคนที่เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อจะได้รับรางวัล (1คร. 9:25) แต่ตัวเองกลับไม่เข้าร่วมแข่งขันด้วย ดังนั้นตัวเองกลายเป็นคนที่ไม่ได้รางวัลอะไรเลยเสียเอง

การประยุกต์ใช้ :
– เราต้องคอยระมัดระวังตัวอยู่เสมอ ควบคุมจิตใจของเรา ให้มันยอมอยู่ใต้พระคริสต์ อย่ายอมให้มันเป็นนายของเรา … ทันทีที่รู้ตัวว่า เราเผลอไปหน่อย มันแอบขึ้นมาเป็นนายเรา ก็รีบไล่มันลงจากบัลลังก์ใจ เชิญพระคริสต์เป็นเจ้านาย เจ้าชีวิตของเราแต่ผู้เดียว ในทันที
– เราต้องระวังตัว ไม่ตกหลุมพลางจนกลายเป็น “คนใช้การไม่ได้” ไป โดยสำรวจตัวเองอยู่เสมอว่า เราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดออกมา หรือไม่
* เราร้องเพลงว่า “พระเจ้ายิ่งใหญ่”….เราทำตัวสอดคล้องหรือไม่
* เราพูดว่า “ขอบคุณพระเจ้า” …. เราซาบซึ้งพะรคุณจริงๆ หรือเป็นแค่คำอุทาน
* เราพูดว่า “ฉันวางใจในพระเจ้า” … เราไว้ใจ เราเชื่อใจพระองค์จริงๆ หรือเปล่า
“จงเป็นคนที่ใช้การได้ ดำเนินชีวิต สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดออกมานั้น”