Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:49) { ใครเป็นเจ้านายกันแน่? }

49ข้าราชการผู้นั้นทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพระองค์จะตาย”

[แนวคิด] :
– ข้าราชการพูดแปลกๆ “องค์พระผู้เป็นเจ้า หรือ เจ้านายครับ ”
“1. เจ้านายต้องเสด็จไป
2. เจ้านายต้องไปเร็วๆ
3.ถ้าเจ้านายไม่ไปในเวลาที่ผมบอก เจ้านายจะช่วยเด็กไม่ได้”
– ฟังแล้ว งง นิดหน่อย ใครเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ากันแน่
– ข้าราชการคนนี้ เชื่อว่าพระเยซูรักษาลูกเขาได้ แต่ไม่เชื่อ 3 อย่าง
>>> ไม่เชื่อว่าพระเยซูสามารถรักษาลูกเขาจากหมู่บ้านคานาได้
>>> ไม่เชื่อเวลาของพระเยซูเหมาะสมที่สุด
>>> ไม่เชื่อว่า ถ้าลูกเขาตายแล้ว พระองค์จะสามารถช่วยให้ลูกเขาเป็นขึ้นจากตายได้

[การประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ เราเรียกพระเยซูว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า แล้ว เราปฏิบัติต่อพระองค์สมดังที่พระองค์ทรงเป็นเจ้านายในชีวิตของเราหรือเหล่า?
– เรามอบสิทธิเด็ดขาดแด่พระเยซู ในการกำหนดวิธีการ และเวลาที่จะให้สิ่งใดเกิดหรือไม่เกิดในชีวิตของเรา หรือไม่?

กล้าเชื่อไหม

พระองค์ช่วยเราได้ โดยวิธีการและเวลาของพระองค์

แม้ว่ามันไม่สอดคล้องกับ

วิธีการและเวลาที่เราคิดไว้ก็ตาม

– บางคนคิดว่า พระเยซูต้องช่วยให้ขายดีเท่านั้น จึงจะแก้ปัญหาของเราได้ แต่บางทีพระเยซู อาจมีวิธีที่ต่างออกไป
– บางคนอาจคิดว่า ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เท่านั้น สถานการณ์ในชีวิตของเขาจึงจะเปลี่ยนได้ แต่บางทีพระเยซูอาจใช้วิธีการอื่นก็ได้

“ไม่เห็นต้องเข้าใจ แค่เชื่อใจ ก็เพียงพอ”


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry