Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน11:4) { โรคนี้ไม่ใช่เพื่อตาย }

แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่า “โรคนั้นจะไม่ถึงตาย แต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้า เพื่อให้พระบุตรของพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะโรคนั้น”

แนวคิด :
– เมื่อพระเยซูทรงได้ยินข่าว จากผู้สื่อสารที่มารธาและมารีย์ส่งมา ว่า “ลาซารัสป่วย”
– พระเยซูจึงตรัสกับเขาและพวกสาวกของพระองค์ ว่า โรคที่ลาซารัสเป็นนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้ลาซารัสต้องตายจากโลกนี้ไป แต่ เกิดขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า แล้วพระบิดาจะประทานเกียรตินั้นแด่พระเยซู เพื่อยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า
– แม้พระเยซูตรัสว่า โรคนี้จะไม่ถึงตาย แต่ในข้อ14 พระเยซูอธิบายให้สาวกฟังว่า ลาซารัสตายแล้ว อย่างไรก็ดีถ้อยคำของพระเยซู ก็จะสำเร็จอยู่ดี คือ ลาซาราไม่ต้องตายจากโลกนี้ไปเพราะโรคนี้

การประยุกต์ใช้ :
– สิ่งที่พระเยซูตรัสมันจะสำเร็จเป็นจริงอย่างแน่นอน
– แม้บางชั่วขณะดูเหมือนว่า หมดหวังแล้ว สัญญาของพระเจ้าคงไม่เป็นจริงแล้ว เหมือนลาซารัสที่ตายไปแล้ว แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์ที่จะทำให้สัญญาของพระองค์เป็นจริงได้อย่างแน่นอน เหมือนลาซารัสที่ตายแล้วก็ยังไม่ต้องตายจากโลกนี้ไปเพราะโรคนี้อยู่ดี
– โรคที่เกิดขึ้น กับลาซารัสนี้ เป็นเหตุให้พระเยซูได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเขา และสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เสียอะไรเลย แต่ได้ประสบการณ์ยิ่งใหญ่จากพระเจ้า
– เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้ หากเรามอบให้พระเยซูเป็นผู้จัดการเหตุการณ์นี้เอง เหตุการณ์นี้จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า และจะไม่สร้างความเสียหายให้แก่เรา แต่ชีวิตของเราจะได้รับพระพรยิ่งใหญ่แทน


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry