Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:28) { แสวงหาคนละวิธี }

28 พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่า “เราจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำงานของพระเจ้าได้?”

แนวคิด :
– ข้อก่อนหน้านี้พระเยซูบอกพวกยิวว่า อย่าหาอาหารที่เสื่อมสูญ แต่ จงหาอาหารที่คงทน
– การหาอาหารที่เสื่อมสูญ(อาหารสำหรับร่างกาย) พวกเขาหาได้ โดยการทำงาน
– ดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่า การหาอาหารที่คงอยู่(อาหารนิรันดร์สำหรับจิตวิญญาณ) พวกเขาก็คงหาได้ โดยการทำงานอะไรพิเศษบางอย่างเช่นกัน
– พวกเขาจึงถามพระเยซูว่า พวกเขาจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำงานของพระเจ้าได้? เพื่อเขาจะได้อาหารนิรันดร์ของพระเจ้า
– สำหรับคำถามนี้ พระเยซูยินดีตอบพวกเขาในข้อถัดไป ด้วยคำตอบว่า ไม่ต้องทำอะไร ก็แค่วางใจ

การประยุกต์ใช้ :
– พวกยิวเข้าใจผิด คิดว่า จะแสวงหาอาหารฝ่ายวิญญาณ ได้ด้วยลักษณะแบบเดียวกับการแสวงหาอาหารฝ่ายโลก
– วิธีของพระเจ้าไม่เหมือนวิธีของโลก
– วิธีที่จะแสวงหาพระเจ้า ก็ไม่เหมือนวิธีหาสิ่งของในโลกนี้
– วิธีที่จะแสวงหาพระเจ้า ไม่อาจทำตามวิธีที่เราคุ้นเคยของโลกนี้ได้ แต่ต้องใช้วิธีที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้ ซึ่งมักแตกต่างกับวิธีของโลกอย่างสิ้นเชิง
-เช่น การทำให้พระเจ้าพอพระทัย ไม่ใช่ทำอะไรให้สำเร็จเยอะๆ แต่เป็นการไว้วางใจในพระเยซูเยอะๆต่างหาก


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry