Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:2) { แรงจูงใจ }

คนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไป เพราะเขาเหล่านั้นได้เห็นหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อบรรดาคนป่วย

แนวคิด :
– ผู้คนมากมายจากเมืองต่างๆในแคว้นกาลิลี ที่พระเยซูได้ทำการอัศจรรย์ในเมืองของพวกเขา ได้ตามพระเยซูไป
– แต่ไม่ได้ตามมาเพื่อจะพบกับพระเจ้า หรือเพื่อเป็นผลดีต่อจิตวิญญาณของตน
– พวกเขามาเพราะอยากเห็นการอัศจรรย์อันน่าประหลาดใจ หรือ เพราะอยากให้ร่างกายของพวกเขาได้รับการรักษา
– น่าเสียดายที่เขา มาจนถึงพระเยซูผู้เป็นแหล่งแห่งชีวิตแล้ว แต่กลับไม่พบชีวิต เพราะเขามาหาผิดเป้าหมาย

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้อะไรเป็นแรงจูงใจของเรา ในการมาหาพระเยซู?
– อะไรเป็นแรงจูงใจของในการอธิษฐาน? (อยากให้ปัญหาได้รับการแก้ไข หรือ อยากพบชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า)
– อะไรเป็นแรงจูงใจในการอ่านพระคัมภีร์ (อยากรู้เยอะขึ้น , อยากให้พระเจ้าอวยพร หรือ อยากรู้จักกับพระองค์)
– ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ให้เกิดแรงจูงใจที่ถูกต้องภายในจิตใจของข้าพระองค์
– แรงจูงใจเดียว ที่สมควรมีในการมาหาพระเยซูคือ รักพระเยซู


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry