Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.7:38 ) { แม่น้ำดำรงชีวิต }

38 และให้คนที่วางใจในเราดื่ม ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้น’

แนวคิด :
– คนที่มาหาพระเยซูและวางใจ จะมีแม่น้ำดำรงชีวิตไหลออกมาจากภายในผู้นั้น คือ ผู้นั้นจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใน และผลของพระวิญญาณจะปรากฏออกมาจากชีวิตผู้นั้นแบบไม่มีวันหมดสิ้น
– ดื่มน้ำที่พระเยซูให้ ด้วยการวางใจในพระเยซู คือ ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระมาซีฮา และวางใจพระเยซูในความรอด
– ผู้นั้นจะไม่ใช่ แค่พบน้ำดำรงชีวิต แต่ผู้นั้นจะมีน้ำนั้นอยู่ในตัวเลยทีเดียว และไม่ใช่น้ำเพียงเล็กน้อยแต่มากมายจนเป็นดังแม่น้ำในตัวเขา และมากมายจนไหลล้นออกมาสู่ภายนอกจนผู้คนเห็นและสัมผัสได้

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ถ้าเราจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ว่าจะเชื่ออย่างไม่สงสัยแม้แต่เพียงเล็กน้อย ว่า โดยทางพระเยซู ผู้ที่เราต้อนรับเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นจอมเจ้านายของเรา
โดยทางพระองค์นั้น
>> บาปของเราทั้งสิ้นได้รับการอภัยแล้ว พระเจ้ายกโทษบาปทั้งสิ้นของเราแล้ว
>> เราไม่จำเป็นต้องรับโทษบาปอีกต่อไป
>> เราเป็นคนบริสุทธิ์และเป็นคนชอบธรรมแล้ว เราหมดจดไร้ ไร้ตำหนิร้อยรอยมลทินใดๆแล้ว
>> เราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าแล้ว เราเป็นบุตรที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว
>> เราเป็นที่สถิตของพระวิญญาณของพระเจ้าแล้ว พระองค์ทรงสถิตกับเราและจะไม่มีวันทิ้งเราเลย
>> ชื่อของเราได้ถูกจดไว้ในสวรรค์แล้ว ความตายจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสำหรับเราอีกต่อไป แต่เป็นประตูนำเรากลับสู่สง่าราศีจำเพาะพระพักตร์พระบิดา
– วันนี้ เราวางใจในพระเยซูสำหรับความรอดของเรา อย่างแท้จริงแล้วหรือยัง?
– ผู้ที่วางใจอย่างแท้จริง ผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะพรั่งพรู ออกมาจากชีวิตของเขาแบบไม่มีวันหมดสิ้น….สรรเสริญพระเจ้า


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry