Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( มธ. 26:6-13) { แพงไปไหม? }

“เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า สิ่งที่หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญถึงทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงนาง” มธ. 26:13

แนวคิด
– หญิงคนนี้ทำความดีความชอบอะไรนักหนาหรือ จะได้พระพรและได้รับชื่อเสียงใหญ่โต ขนาดนี้ จนคนหลายพันล้านคนตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติรู้จักสิ่งที่เธอได้กระทำ
– เธอก็แค่ เอาน้ำหอมแพงมากๆๆๆๆ มาชโลมพระเยซูเท่านั้นเอง มีคนมากมายตลอดประวัติที่ถวายพระเจ้าด้วยของที่แพงกว่าน้ำหอมนี้มากมายนัก คนจำนวนไม่น้อยถวายทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีอยู่แด่พระเยซู ยอมสละทุกสิ่ง แม้แต่ชีวิตของตนเพื่อพระเยซู แต่ก็ไม่ได้รับการกล่าวขานมากเท่ากับหญิงคนนี้
– คำตอบ น่าจะเป็นเพราะ… “พระเจ้าประทานโอกาสแก่เธอ” แล้วด้วยโอกาสนั้น เธอก็ได้ทำอย่างสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง สุดความสามารถของเธอ … เธอจึงผู้เดียวตลอดประวัติโลก ที่ได้ชโลมน้ำมันหอมเพื่อเตรียมการฝังศพของพระเยซู(ข้อ12)

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้พระเจ้าไม่ได้ประทานโอกาสอย่างมารีย์ให้แก่เรา เพื่อเราจะสามารถชโลมน้ำหอมเพื่อเตรียมการฝังศพของพระเยซู
– แต่พระเจ้าประทานโอกาสบางอย่างให้แก่เรา (แต่ละคนไม่เหมือนกัน) เพื่อเราจะสามารถปรนนิบัติรับใช้พระองค์ จงสังเกตให้เห็นโอกาสนั้น…แล้ว ปรนนิบัติพระเยซู ด้วยโอกาสนั้น อย่างสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง สุดความสามารถของเรา
– โอกาสนั้น อาจไม่ใช่งานที่ยิ่งใหญ่หรือท้าทาย มันอาจจะเป็นแค่การรับใช้เล็กๆน้อยๆ แต่ โอกาสวันนี้นั่นแหละคือ ช่องทางที่ดีที่สุดที่จะแสดงความรักภักดีที่มีต่อพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงรักเรา
– หากวันนั้น มารีย์เสียดายน้ำมันหอมแสนแพงของเธอ คิดว่า “มันแพงไปไหม ที่จะเอามาชโลมพระเยซู”แล้วเธอก็ไม่ได้เอามาชโลมพระเยซูในวันนั้น จากนั้น 2 วันต่อมา เธอจึงทำใจได้ พร้อมแล้วที่จะเอาน้ำมันหอมนั้นมาชโลมพระเยซู น้ำมันหอมที่เธอมีนั้นก็ไม่อาจเอามาชโลมพระเยซูได้เสียแล้ว โอกาสมันผ่านไปแล้ว น้ำมันหอมนั้นก็เป็นได้แค่สมบัติแสนแพงของเธอจนวันตายแต่ไม่มีโอกาสส่งกลิ่นหอมให้ฟุ้งกระจายไปทั่วโลกดังที่เป็นอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้