Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(กจ. 9:19-30){ แผนเหนือฉั้น }

“แต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงเซาโล เขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทั้งกลางวันกลางคืน” กจ. 9:24

แนวคิด :
??? ทำไมเมื่อเซาโล กลับใจเชื่อในพระเยซูแล้ว หันมารับใช้พระเยซูแล้ว แทนที่จะมีสิ่งดีๆเกิดกับเขา เหตุใดจึงเกิดเรื่องเลวร้ายเช่นนี้กับเขา?
[พวกยิวเฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทั้งกลางวันกลางคืน…มีความพยายามสูงมากจริงๆ]
[พวกสาวกของพระเยซู ในดามัสกัสจึงรู้ว่า เซาโลกลับใจจริงๆ จึงร่วมกันช่วยเซาโลหนีจากเมือง โดยให้นั่งเข่งหย่อนลงมาจากกำแพงเมืองในเวลากลางคืน]
[พอมาถึงที่กรุงเยรูซาเล็ม พวกนิยมกรีกก็หาช่องทางจะฆ่าเซาโลอีก จนพี่น้องที่นั่นต้องพาเขาหนีไปซีซารียา แล้วค่อยส่งกลับบ้านเกิดที่ทาร์ซัส]
??? ทำไมสิ่งเลวร้ายเช่นนี้จึงได้เกิดกับคนที่หันมาติดตามพระเยซูอย่างจริงใจ?
??? ทำไมพระเยซูไม่ปกป้องไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น?
• ก่อนหน้านี้ เซาโลตามจับคริสเตียนเอาไปให้คนฆ่า เมื่อเขากลับใจ พวกคริสเตียนทั้งหลายจึงไม่ไว้ใจ คิดว่าเป็นแผนลวงของเซาโล
• แต่เมื่อ ข่าวเรื่องสาวกที่ดามัสกัส(ผู้อยู่ในเมืองที่เซาโลกลับใจ) ได้หย่อนเข่งลงจากกำแพงเพื่อช่วยเซาโล ได้แพร่ออกไป…คริสเตียนเริ่มไว้ใจเซาโลมากขึ้น
• จนกระทั่ง ข่าวว่าแม้แต่พี่น้องในเยรูซาเล็ม(อัครสาวกทั้งหลายอยู่ที่นั่น) ก็ยังร่วมกันช่วยชีวิตของเซาโลโดยการพาหนี แพร่ออกไป…คราวนี้ พี่น้องคริสเตียนทั้งหลายทั่วทุกเมือง ก็รู้แน่แล้วว่าเซาโลกลับใจจริงๆ
• เป็นการเตรียมการสำหรับแผนการใหญ่ที่พระเจ้าจะทรงใช้เซาโล(อีกชื่อหนึ่งว่าเปาโล) นำข่าวประเสริฐไปยังผู้มากมาย ในอีกเพียงไม่กี่ปีต่อมา…สรรเสริญพระเจ้า
(หมายเหตุ : ชื่อเรื่อง จงใจใช้ “ฉ” ครับ แผนของพระเจ้า สูงกว่าความคิดของฉั้นมากนัก)

การประยุกต์ใช้ :
??? ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรา วันนี้?
>>> ตอบ : เพราะพระเจ้ามีหวังดีต่อเรา และพระองค์มีแผนการที่ดียอดเยี่ยมสำหรับเรา เพื่อให้ชีวิตของเราเป็นพระพรยิ่งใหญ่ต่อผู้คนมากมายในอนาคต