Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน14:19) { เห็นพระเยซู }

19อีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเรา แต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเรา เพราะเราดำรงอยู่ ท่านทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ด้วย

แนวคิด :
– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า อีกไม่นานพระองค์ก็จะเสด็จสู่สวรรค์ และคนในโลกนี้จะไม่ได้เห็นพระองค์อีก เพราะพวกเขาไม่มีสายตาแห่งความเชื่อ
– แต่พวกสาวกยังจะสามารถเห็นพระองค์ ได้ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ พวกเขายังเห็นพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นเพื่อนของพวกเขา ที่อยู่กับเขาตลอดไป
– แม้พระเยซูตรัสว่าพระองค์ต้องตาย แต่พระองค์ก็จะกลับมีชีวิต เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย
– และเพราะพระองค์มีชีวิต ดังนั้นพวกสาวกผู้ที่พระเยซูอยู่ในพวกเขา จึงเป็นผู้มีชีวิต
– นั่นคือชีวิตอย่างพระเยซูจะปรากฏในพวกเขา ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

การประยุกต์ใช้ :
– โลกนี้ไม่เห็นพระเยซู เพราะพวกเขาไม่เชื่อ
– เราเห็นพระเยซูได้ ก็โดยความเชื่อ คนที่มีความเชื่อแท้จะดำเนินชีวิตประหนึ่งว่า เขาเห็นกับตาว่า พระเยซูกำลังดำเนินอยู่เคียงข้างเขา
– ผู้ที่เชื่อ ว่าพระเยซูอยู่ในเขา ก็จะมีชีวิตอย่างพระเยซู ขณะที่เขาดำเนินชีวิตในโลกนี้ และแน่นอนเขาจะมีชีวิตร่วมกันกับพระเยซูในโลกหน้าด้วย
– ผู้ที่ไม่ดำเนินชีวิตกับพระเยซูในโลกนี้ จะไม่มีสิทธิมีชีวิตร่วมกับพระองค์ในโลกหน้า


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry