Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

(มก. 15:23){ เหล้าองุ่นผสมมดยอบ }

“ แล้วพวกเขาเอาเหล้าองุ่นผสมกับมดยอบให้พระองค์เสวย แต่พระองค์ไม่ทรงรับ” มก. 15:23

แนวคิด :
– การประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขน เป็นการฆ่าที่เหี้ยมโหดที่สุด เพราะนักโทษจะทรมานทุกวินาทีเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส แต่จะไม่ตาย ตายอย่างช้าๆ นักโทษบนกางเขนจะร้องโหยหาความตายแต่ความตายช่างมาถึงพวกเขาอย่างเชื่องช้าเนิ่นนานเหลือเกิน
– ในความอำมหิตของทหารโรม ก็ยังมีเศษความเมตตาหลงเหลืออยู่บ้าง พวกเขาจะเอาเหล้าองุ่นผสมกับมดยอบ มาให้นักโทษดื่ม เพื่อให้เกิดอาการมึนงง และบรรเทาความเจ็บปวดลงได้บ้าง
– แต่พระเยซูของผม ไม่รับยาบรรเทาปวดนั้น เพราะยินดีเต็มใจจ่ายราคาค่าบาปชั่วของผม เต็มราคา ไม่ต้องลดราคาเลย แม้แต่นิดเดียว เพื่อจ่ายให้สาสมกับความบาปชั่วของผม

การประยุกต์ใช้ :
ขอบคุณพระเยซูที่รัก ที่เต็มใจจ่ายราคาแสนแพง เพื่อหนี้บาปของผม โดยไม่ลดราคาเลยแม้แต่เพียงนิดเดียว