Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:14) { เหตุที่ทำให้เชื่อ }

14 เมื่อคนทั้งหลายได้เห็นหมายสำคัญซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ เขาก็พูดกันว่า “แท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะนั้นที่ทรงกำหนดให้มาในโลก”

แนวคิด :
– พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูทำ(ยน. 6:2)และได้รับการรักษาจากพระองค์(มธ. 14:14) และได้ยินคำสอนจากพระองค์หลายประการ (มก. 6:34) แต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮา (ผู้เผยพระวจนะที่โมเสสกล่าวถึง)
– จนกระทั่งเขาได้กินจนอิ่ม ถูกใจพวกเขามาก (มากกว่าอาหารฝ่ายวิญญาณ) จนเขาอยากให้พระองค์เป็นผู้นำของเขาตลอดไปเลย(ยน.6:15) จะได้กินอิ่มทุกวัน
– พวกเขาช่างเข้าใกล้แผ่นดินของพระเจ้ามากเหลือเกิน แต่ในเวลาอีกไม่นาน พวกเขาก็ละทิ้งและปฏิเสธพระองค์ เมื่อพระองค์ไม่ได้ให้อาหารเขากินจนอิ่มอีกต่อไป

การประยุกต์ใช้ :
– การอัศจรรย์เป็นเพียงเครื่องมือที่จะทำให้คนหันมาใส่ใจเรื่องของพระเจ้ามากขึ้น แต่ไม่สามารถเป็นรากฐานของความเชื่อที่แท้จริงได้
– หากรากฐานความเชื่อของเราอยู่บนการอัศจรรย์ วันใดที่เราไม่เห็นการอัศจรรย์ ความเชื่อของเราจะพังลง
– รากฐานความเชื่อที่แท้จริง ควรตั้งอยู่บนศิลาที่แข็งแกร่ง คือ พระดำรัสของพระเจ้า
– เราเชื่อ เพราะพระเจ้าบอกเอาไว้ ไม่ใช่เพราะเราได้เห็นอัศจรรย์
– “ไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็น ฉันก็จะเชื่อ มีไรมั้ย!!!”


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry