Select Page

ผมเริ่มซีรี่ใหม่คำแนะนำในการรับใช้ ชื่อว่า Ministry Enrichment เสริมสร้างการรับใช้ เพราะซี่รี่เก่าไปถึงสามสิบแปดอันแล้ว คำแนะนำสั้นนี้พระเจ้าสั่งให้ผมทำเพื่อเตือนใจผู้รับใช้ด้วยพระวจนะ และเพื่อผู้รับใช้จะพัฒนาชีวิตการรับใช้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ พวกเราไม่มีใครสมบูรณ์ครับ เราต้องก้าวต่อสูงขึ้นเป็นเหมือนพระคริสต์ครับ

อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์


 

1 เต็มล้นด้วยความเชื่อและความชื่นชม

Download

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณหมอวรุณและคริสตจักรของท่าน หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆ กรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (206)2751042(USA) หรือ 086 688 9940(ประเทศไทย)  และท่านยังสามารถรับฟังและดาว์นโหลดคำเทศนา ได้เองผ่านทาง podcast ด้วย iTune โดยเข้าไปดูวิธีการได้ที่ www.newhic.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 SE 28th St, Bellevue, WA 98004  หรือท่านสามารถดาว์นโหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android phone หรือ iPhone ท่านอาจฟังคำสอนได้จาก www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อ วรุณ เลาหประสิทธิ์ หรือติดตามได้ที www.varunrevival.org แห่งนี้