Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( 3ยน. 1:11 )  { เลียนแบบ }

“ท่านที่รัก อย่าเลียนแบบสิ่งที่ชั่ว แต่จงเลียนแบบสิ่งที่ดี คนที่ทำดีมาจากพระเจ้า คนที่ทำชั่วไม่เคยเห็นพระเจ้า” 3ยน. 1:11

แนวคิด
– ในท่ามกลางคนที่เรียกตนเองว่า “คริสตชน” บางคนทำสิ่งที่ดี บางคนทำสิ่งที่ชั่ว
– อย่าอิจฉา คนที่ทำชั่ว(สภษ. 24:1) แค่เวลาของเขายังมาไม่ถึงเท่านั้นเอง
– จงเลียนแบบ คนที่ทำสิ่งที่ดี เพราะว่า คนนั้นเป็นลูกของพระเจ้าตัวจริง(มาจากพระเจ้า)
>> ส่วนคนที่ทำชั่ว อย่าว่าแต่เป็นลูกของพระเจ้าเลย พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า “เขาไม่เคยเห็นพระเจ้า” หมายความว่า เขาไม่มีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะรู้จักพระเจ้าด้วยซ้ำไป ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รู้จักกับพระเจ้า จริงๆ เขาจึงไม่ใช่ลูกของพระเจ้าตัวจริง

การประยุกต์ใช้ :
– หากพบเห็นคนทำสิ่งที่ชั่ว ท่ามกลางคริสตชน ไม่ต้องตกใจไป ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีแบบนี้มานานแล้ว
ที่สำคัญคือ เราอย่าไปเกลียดเขา ยังคงรักเขา แต่ อย่าเลียนแบบเขา อย่าไปอิจฉา อย่าอยากทำแบบเขาบ้าง
– หากพบเห็นคนทำสิ่งที่ดี ท่ามกลางคริสตชน จงเลียนแบบเขา เพราะคนนั้นเป็นลูกของพระเจ้าตัวจริง
– สำหรับเราเอง “จงพิสูจน์ว่าการกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้น” เราทำตัวสมกับเป็นลูกของพระเจ้าตัวจริงแล้วหรือยัง?