Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.6:66 ) { เลิกติดตามพระเยซู }
[ข้อนี้เป็นข้อเดียวในพระคัมภีร์ใหม่ที่เป็นเลข 666]

66 ตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอย ไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีก

แนวคิด :
– หลังจากพวกสาวกได้ฟังสิ่งที่พระเยซูตรัสสอน เขาก็คิดว่ายากนัก(ข้อ60) เพราะเขาพยายามให้หลักการตามที่พวกเขาเข้าใจมาเป็นตัววัด คำตรัสของพระเยซู
– ในที่สุดเขาก็ไม่เข้าใจ และสะดุด แล้วเลิกตามพระเยซู ไม่ติดตามพระเยซูอีกต่อไป
– ใน 1ปต. 2:8 กล่าวถึงพระเยซูว่า “และ เป็นศิลาที่ทำให้คนสะดุด และเป็นหินที่ทำให้คนหกล้ม ที่พวกเขาสะดุดนั้น เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ ตามที่พวกเขาถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้น”
– เหตุที่พวกเขาสะดุด ก็เพราะเขาไม่ได้เชื่อจริง เขาไม่ได้ปรารถนาจะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆ ดังที่พระเยซูกล่าวไว้ใน ยน. 7:17
– “ถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบเอง”
– เพราะเหตุความเชื่อไม่แท้ของพวกเขา จึงทำให้พวกเขาทำสิ่งผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา คือ ละทิ้งพระเยซู ซึ่งถ้าไม่กลับใจก่อนที่จะสายเกินไป ปลายทางของพวกเขาคือ ความพินาศนิรันดร์ที่รออยู่
– (ฮบ. 10:39) แต่พวกเราเองไม่ใช่พวกที่หันกลับ และถึงซึ่งความพินาศ แต่เป็นพวกที่เชื่อมั่น จึงทำให้ชีวิตปลอดภัย

การประยุกต์ใช้ :
– อะไรบ้าง ซึ่งหากเกิดขึ้นกับเราแล้ว จะทำให้เรา ถดถอย เลิกติดตาม พระเยซู?
[คนที่ตอบว่า “ไม่มีสิ่งใดเลย” ตอบเร็วเกินไป ค้นดูดีๆ ค้นเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจ คนลึกไปในความลับที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเรา คำตอบที่ได้รับอาจทำให้เราต้องตกใจก็ได้]
– สำหรับสาวกเหล่านี้ แค่ไม่เข้าใจ ก็เลิกติดตามพระเยซูแล้ว
– สำหรับบางคน ถ้าแฟนทิ้ง ครอบครัวพัง ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว
– สำหรับบางคน ถ้าเศรษฐกิจตกต่ำ การเงินฝืดเคือง ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว
– สำหรับบางคน ถ้าต้องสูญเสียคนที่รัก หรือสิ่งที่รักไป ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว
– สำหรับบางคน ถ้าไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว
– สำหรับบางคน ถ้าไม่ได้รับสิ่งที่อยากได้ ขอไม่ได้สักที ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว
– สำหรับบางคน ถ้าถูกตำหนิ ถูกดูถูก ถูกทำให้เสียหน้า ก็จะเลิกตามตามพระเยซูแล้ว
– สำหรับบางคน ถ้าไม่ได้รับการยอมรับ หรือชื่นชม หรือเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำ ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว
>>> ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเรา อย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำให้เราเลิกติดตามพระเยซูได้เลย เพื่อเราจะไม่ต้องพบกับการสูญเสียทุกสิ่งและพบความพินาศชั่วนิรันดร์
??? คำถามที่ 2 คือ “วันนี้อะไรบ้าง ที่เกิดขึ้นกับเราจนเป็นเหตุทำให้เรา เลิกเชื่อฟัง เลิกวางใจ พระเยซู?
(ค้นเข้าไปส่วนลึกที่สุดในจิตใจ เมื่อพบมันแล้ว จงกลับใจเสียใหม่ วันนี้)


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry