Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.16:4) { เมื่อถึงเวลานั้น }

แนวคิด :
– พระเยซูบอกกับพวกสาวกว่า เหตุที่พระองค์ไม่ได้บอกเรื่องการข่มเหงแก่เขาตั้งแต่แรก ก็เพราะก่อนหน้านี้พระองค์อยู่กับเขา เขาไม่จำเป็นต้องรับมืออะไรกับการข่มเหงเหล่านั้น
– แต่ “เมื่อถึงเวลาของพวกเขา” หมายถึง เวลาของพวกผู้ที่ข่มเหง
– เวลานั้น พระเยซูจำต้องจากเหล่าสาวกไปสู่พระบิดา เพื่อประโยชน์ของเหล่าสาวกเองเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้เสด็จลงมาสถิตอยู่กับเหล่าสาวก(ข้อ7)
– เมื่อเวลานั้นมาถึง เขาต้องรับมือกับการข่มเหงเอง โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้ทรงสถิตกับเขา
– เวลานั้นพวกเขาจะได้ระลึกได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา ไม่ได้อยู่เหนือการคาดหมายหรือนอกเหนือแผนการของพระเจ้า เพราะพระเยซูได้บอกเขาล่วงหน้าแล้ว
– และเมื่อเขาระลึกได้เช่นนั้น เขาจะไม่กลัว เพราะรู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเขานี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เมื่อเราต้องเผชิญกับสถานการร์ยากลำบากในโลกนี้ คนที่ต้องรับมือกับสถานการณ์นั้นก็คือ ตัวเราเอง
– ซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่อาจเผชิญสถานการณ์นั้นได้อย่าง สง่างาม มีชัยชนะและเกิดผลดีที่ตามมาอย่างรอบด้านได้
– แต่โดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการตระหนักว่าเหตุการณ์นี้ยังอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า จะทำให้เราสามารถเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ อย่างสง่างาม มีชัยชนะและเกิดผลเป็นพระพรรอบด้าน


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry