Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.17:19) { เพื่อเราจะบริสุทธิ์ }

19ข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขา เพื่อให้เขารับการทรงชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกัน

แนวคิด :
– พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระบิดาว่า เหตุที่พระเยซูถวายตัวของพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชา ก็เพื่อที่จะทำให้พวกสาวกรับการชำระให้บริสุทธิ์ ด้วยการเชื่อวางใจในความจริงแห่งคำตรัสของพระเจ้า
– พระเจ้าตรัสว่า ผู้ที่วางใจในพระเยซูก็จะมีชีวิตนิรันดร์ (ยน. 3:36)
– ดังนั้นโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ทำให้ใครก็ตามที่เชื่อวางใจในคำตรัสของพระเจ้า ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ เขาจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซู ถวายชีวิตของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา เพื่อจะให้เราแยกตัวออกจากโลกนี้ เพื่อพระเจ้า
– (บริสุทธิ์ แปลว่า แยกออกเพื่อพระเจ้า)
– พระเยซูจ่ายราคาแสนแพงเพื่อแยกเราออกจากบาปแห่งโลกนี้ อย่าให้เรายอมกลับไปเป็นทาสของบาปอีกเลย ให้เราทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเรา ประทานกำลังให้แก่เรา ในการเชื่อฟัง กระทำตามพระคำของพระเจ้า เพื่อ ให้มีชัยเหนือการทดลอง พ้นจากกับดักของบาป
– มธ. 6:13 “และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย…”


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry