Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:15) { เพื่อตนเอง }

15 ชายคนนั้นก็ได้ออกไปบอกพวกยิวว่า ท่านที่ได้รักษาเขาให้หายโรคนั้น คือพระเยซู 

แนวคิด :
– ชายที่หายโรค จงใจออกไปหาพวกยิว เพื่อบอกให้พวกยิวรู้ว่า คนที่รักษาเขาให้หายคือพระเยซู
– เหตุใดชายคนนั้นต้องไปบอกด้วย? ไม่ต้องไปบอกก็ได้นี่นา
– ก็เพราะเขาต้องการโยนความผิดที่เขาแบกแคร่ในวันสะบาโต ไปที่พระเยซูผู้มีพระคุณต่อเขา
– การที่เขาทำเช่นนั้น จึงเป็นผลทำให้พวกยิวข่มเหงพระเยซู ซึ่งเรื่องนี้ไม่บอกก็รู้ ชายคนนั้นพอเดาได้แน่นอนว่า ผลการบอกของเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับพระเยซู
– เขาเรียกได้ว่า เป็นคนหนึ่งที่ “ประกาศถึงการอัศจรรย์ของพระเยซู แต่เพื่อประโยชน์ของตัวเอง”

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อพระเยซู ทำสิ่งดีให้แก่ผู้คน มีคนตอบสนอง 3 แบบ
1. ซาบซึ้งและขอบพระคุณ แล้วทำบางอย่างเพื่อตอบแทนพระคุณ(คนผีทั้งกองเข้าสิง)
2. ดีใจแล้วก็จากไป (เรื่องคนโรคเรื้อน 10 คน)
3. ไม่ซาบซึ้ง แล้วยังหันกลับมาใช้ประโยชน์จากพระองค์อีก (ชายคนนี้,ยูดาส)

วันนี้ เราเป็นคนไหน?

เราทำสิ่งต่างๆ ที่ดูเหมือนเพื่อพระองค์ แต่เพื่อเราเอง อยู่หรือเปล่า?

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry