Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.7:47 ) { เพราะไม่เชื่อ }

47 พวกฟาริสีตอบเขาว่า “พวกเจ้าโดนหลอกด้วยหรือ? 

แนวคิด :
– เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำพระวิหารได้ยินคำสอนของพระเยซู พวกเขาเกิดปัญญา แต่สำหรับพวกฟาริสี คำสอนของพระเยซู ทำให้ความโง่เขลาของเขาปรากฏชัดยิ่งขึ้น
– พวกฟาริสั กล่าวดูถูก พวกเจ้าหน้าที่ประจำพระวิหาร ว่า โง่เขลา ไปโดนหลอกมา เหมือนกับที่พวกประชาชนโดนหลอก

การประยุกต์ใช้ :
– พระคำของพระเจ้า จะก่อให้ใครเกิดปัญญา หรือ สะท้อนว่าให้ความโง่ของใครปรากฏออกมา ขึ้นอยู่กับว่า ผู้นั้นตอบสนองพระคำของพระเจ้าด้วยความเชื่อ หรือด้วยความไม่เชื่อ
– ไร้ประโยชน์ที่จะรู้พระคำมากมาย แต่ไม่เชื่อเหมือนพวกฟาริสี เพราะโดยความเชื่อจะทำให้พระคำของพระเจ้านำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเรา
– วันนี้ เราเชื่อสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้มากเพียงใด?


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry