Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.8:36) { เป็นไทอย่างแท้จริง }

36 เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิว ต่อไปว่า พระบุตรของพระเจ้า ผู้เป็นทายาทแห่งสวรรค์ ผู้อยู่กับพระบิดาตลอดไป(ข้อ35) ผู้ที่สิทธิและมีฤทธิ์อำนาจที่จะทำให้มนุษย์พบเสรีภาพ
– ถ้าพระบุตรนั้น ทรงทำให้มนุษย์คนใดเป็นไท เขาก็จะพ้นจากการเป็นทาสและการควบคุมของบาป อย่างแท้จริง
– ใน 2ปต. 2:19 กล่าวถึงผู้สอนเท็จว่า “พวกเขาสัญญาว่าจะให้เสรีภาพกับคนเหล่านั้น แต่ตัวเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทราม” นั่นคือ เสรีภาพจอมปลอม ที่พวกผู้สอนเท็จสัญญา พวกเขาสัญญาว่าจะให้เสรีภาพแต่กลับได้ความเป็นทาสแทน

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ถ้าเรายังไม่พ้นจากการเป็นทาสของบาป พ้นจากการควบคุมของบาป เป็นไปได้ว่า เรายังไม่ยอมให้พระเยซูทรงช่วยให้เราเป็นไทจริงๆ
– ใครก็ตามที่พยายามเอาชนะบาปด้วยตนเอง เป็นเหมือนกับการบอกว่า พระเยซูเชิญถอยไป การพ้นอำนาจบาปอันนี้ ผมจัดการเองได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น เขาอาจชนะบาปนั้นได้บ้างเป็นบางครั้ง แต่ในที่สุดก็จะกลับมาพ่ายแพ้มันอีก เพราะว่า แค่เกือบจะเป็นไท แต่ยังไม่ใช่เป็นไทอย่างแท้จริง
– สิ่งที่เราต้องทำ คือ สารภาพบาปนั้น ยอมรับผิดต่อพระเยซู ยอมรับความอ่อนแอของตนอย่างถ่อมใจ ร้องขอการอภัยและการช่วยกู้ให้พ้นจากอำนาจบาปนั้นอย่างจริงใจ แล้วรับเอาด้วยความเชื่อ ลืมสิ่งที่ผิดพลาดนั้นไปได้แล้ว และลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยพึ่งพาพระองค์เสมอๆ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับบาปนั้น
– เมื่อพระเยซูทำให้เราเป็นไท เราจะเป็นไทอย่างแท้จริง


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry