Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.17:16) { เป็นเหมือนพระเยซู }

16เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก

แนวคิด :
– พระเยซูอธิษฐานต่อพระบิดาว่า เพราะพวกสาวกรับคำของพระเยซูไว้ เชื่อวางใจในถ้อยคำของพระองค์ พวกสาวกจึงเป็นเหมือนอย่างพระเยซู คือ เป็นคนของสวรรค์ ไม่ใช่คนของโลกนี้

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูไม่ใช่ของโลก ทุกสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำทรงกระทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา ไม่ใช่เพื่อหาเกียรติแห่งโลกนี้
– ยน. 6:38 “เพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา”
– เราเป็นเหมือนพระเยซู คือไม่ใช่ของโลก สิ่งที่เราสมควรทำ ก็คือ ทำเหมือนอย่างที่พระเยซูทำ ไม่ได้ทำเพื่อเกียรติแห่งโลกนี้ ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง แต่เพื่อประโยชน์ของพระเจ้า
– คนของโลกนี้ เขาจะแสวงหาประโยชน์เพื่อเขาเอง ดังใน ฟป. 2:21 ที่กล่าวว่า “เพราะว่าคนอื่นๆ แสวงหาประโยชน์ของพวกเขาเองทุกคน ไม่ใช่ประโยชน์ของพระเยซูคริสต์”
– แต่เราผู้เป็นคนของสวรรค์ ควรแสวงหาประโยชน์ของพระคริสต์ในทุกการกระทำของเรา
– 2คร. 5:15 “และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย”
– วันนี้ เราผู้เป็นเหมือนพระเยซู สิ่งที่เราทำ เราแสวงหาประโยชน์ของตนเอง หรือแสวงหาประโยชน์ของพระเจ้าของเรา


ฟรี!!! เชิญติดตั้ง/UPDATE : App DrKerministry เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ทุกครั้ง แล้วนะครับ [สำหรับแอนดรอย]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssupawas.DrKer_Ministry


ติดตามวิดีโออื่นๆ โดย Subscribe ได้ที่นี่
https://goo.gl/GKMMKo

Dr Ker Ministry
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40dxx5783s
Youtube : http://www.youtube.com/DrKerMinistry
Twitter : http://www.twitter.com/DrKerMinistry
Facebook : https://www.facebook.com/DrKerMinistry
Google+ : https://plus.google.com/+DrKerMinistry


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry