Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.5:31) { เป็นพยานให้แก่ใคร }

แนวคิด :
– พระเยซูทรงอธิบายหลักการเป็นพยานที่ถูกต้อง คือ ไม่สามารถเป็นพยานให้แก่ตัวเองได้
– การเป็นพยานให้แก่ตัวเอง ถือว่า เป็นคำพยานที่ไม่เป็นความจริง

การประยุกต์ใช้ :
– เราสมควรใช้ชีวิตของเราเป็นพยานให้กับพระเยซู แต่ปรากฏว่า บ่อยครั้งเรากลับเป็นพยานให้กับตัวเอง
– วันนี้เมื่อคนเห็นสิ่งดีที่เราทำ พวกเขาตบมือให้เรา หรือตบมือให้พระเยซูผู้ทรงโปรดประทานให้เราทำสำเร็จ

 

เมื่อคนเห็นสิ่งที่เราทำ เขาเห็นว่า “เราเก่งแค่ไหน”

หรือ

เขาเห็นว่า “พระเยซูประเสริฐเพียงใด”

 

 


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ”ศึกษาพระคัมภีร์ทางLINE กับอ.กื้อ” โดย Add Friend id ข้างล่างนี้ แล้วทักทายเข้าไปได้เลยครับ…ฟรี

DrKerMinistry