Select Page

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

( ยน.4:18) { เปิดเผยตัวจริง }

[แนวคิด] :
– ทำไมพระเยซูผู้แสนอ่อนโยน จึงพูดประโยคสะเทือนใจหญิงที่บ่อน้ำถึงเพียงนี้? “เธอมีสามีถึงห้าคนแล้ว และคนที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอ”
– นั่นก็เพราะพระองค์เมตตาเธอ หากเธอต้องการรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ เธอต้องเปิดเผยตัวจริงต่อพระองค์ แต่สำหรับเธอในเวลานั้นคงยากที่จะทำเช่นนั้น พระองค์จึงช่วยให้ง่ายขึ้นโดยการเป็นผู้ที่พูดให้เสียเอง
– แล้วตามด้วยประโยคที่เป็นมิตรว่า “เรื่องนี้เธอพูดจริง”
[ผมค่อนข้างมั่นใจว่า พระเยซูพูดกับเธอด้วยท่าทีที่อ่อนโยน จนเธอสัมผัสได้ ซึ่งสังเกตได้จากประโยคต่อๆมา เธอไม่ได้แสดงความรู้สึกว่าถูกโทษ จนปิดตัวเอง แล้วรีบผละออกมา แต่กลับสนทนากับพระองค์ต่อไปในเรื่องที่เธอต้องการทราบ]

[การประยุกต์ใช้] :
– หากเราต้องการให้พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เราจำเป็นต้องยอมรับความอ่อนแอของเรา และเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเรา ให้มากที่สุด เพื่อพระองค์จะสามารถเข้ามาเยียวยาส่วนลึกที่สุดในหัวใจของเราได้
– คงมีหลายเรื่องที่ยากเหลือเกินที่เราจะยอมรับมันได้ หรือแม้แต่จะทูลต่อพระองค์ก็ยากเหลือเกิน เพราะเราไม่อยากนึกถึงมันเลย (เหมือนหญิงนั้นไม่อยากนึกถึงอดีตอันขมขื่นของเธอ)แต่ไม่ต้องห่วง พระเยซูทรงเข้าใจเราและรู้จักเราอย่างดี พระองค์เองจะช่วยเรา ให้เราสามารถเปิดใจต่อพระองค์ได้ ขอเพียงเรามีใจปรารถนาเช่นนั้นก็เพียงพอ

“ข้าแต่พระเยซู ขอทรงช่วยข้าพระองค์

เพื่อข้าพระองค์จะสามารถเปิดเผยความอ่อนแอทั้งสิ้น

ของข้าพระองค์ต่อพระองค์

และขอเชิญสร้างข้าพระองค์ขึ้นใหม่เถิด”