Select Page

ในแผนจารึกของเนบูคัดเนสซาร์ ได้กล่าวว่า พระองค์เป็นบุตรของ เนโบโพลาสซาร์ (Nabopolassar) พระองค์เป็นผู้ปลดปล่อยบาบิโลนออกจากการเป็นเมืองประเทศราชของอัสซีเรีย และทำลายเมืองเนหะเวห์ พระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจมากกว่ากษัตริย์องค์อื่นใดในเมืองบาบิโลน พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับราชธิดาของ ซียาซาเรส (Cyaxares) ซึ่งส่งผลให้มีเดียและบาบิโลนเป็นทองแผ่นเดียวกัน

กษัตริยนีโคที่สอง (Necho II) ของอียิปต์ได้ทรงรับชัยชนะเหนืออัสซีเรียที่ คาร์เชมิส (Carchemish) [ดู JOSIAH; MEGIDDO ประกอบ] ทำให้อียิปต์ได้ครองครองดินแดนประเทศซีเรียและดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งตอนนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของอัสซีเรีย ในช่วงเวลานั้นยังเหลือส่วนการปกครองของอัสซีเรียอีก 2 แคว้นคือ บาบิโลน และมีเดีย ขณะนั้น เนโบโพลาสซาร์ (Nabopolassar) มีความประสงค์ที่จะเอาชนะกษัตริยนีโค ที่ยึดครองแคว้นทางตะวันตกของประเทศซีเรีย โดยพระประสงค์นี้พระองค์ได้ส่งพระราชบุตรเนบูคัดเนสซาร์ไปพร้อมกับกองทัพที่ทรงพลานุภาพไปยังอียิปต์ (ดาเนียล 1:1) และได้ทำสงครามกับที่ คาร์เชมิส (Carchemish) ผลของการรบครั้งนี้ได้ขับไล่อียิปต์ (เยเรมีย์ 46:2-12) ออกไปจากการครองครองดินแดนประเทศซีเรีย และอียิปต์ไม่เคยได้เป็นใหญ่ในดินแดนนี้อีกเลย (2 พงษ์กษัตริย์ 24:7).

09-03-16-0001

เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงปราบประเทศต่างในดินแดนปาเลสไตน์และกรุงเยรูซาเลม ได้มีการจับเชลยชาวยิวจำนวนมากในเวลานั้น ซึ่งรวมทั้งดาเนียลและเพื่อนๆของเขา (ดาเนียล. 1:1, 2; เยเรมีย์. 27:19; 40:1) สามปีหลังจากนั้นเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาห์ได้ทำการแข็งเมืองโดยหวังจะได้รับความช่วยเหลือจากประเทศอียิปต์ (2 พงษ์กษัตริย์ 24:1) ซึ่งทำให้เนบูคัดเนสซาร์ยกกองทัพมาปราบปรามในปี (กคศ. 598)

ในครั้งที่สามที่เนบูคัดเนสซาร์ได้ยกกองทัพมา พระองค์ได้จับเยโฮยาคิมไปเป็นเชลยในกรุงบาบิโลนพร้อมกับประชากรส่วนใหญ่ของเมือง และเอาเครื่องใช้ในพระวิหารไปด้วย และได้แต่งตั้งเศเดคียาห์เป็นกษัตริย์ปกครองอยู่เหนือยูดาห์ ต่อมาแต่งตั้งกษัตริย์เศเดคียาห์ไม่เอาใจใส่ต่อคำเตือนของผู้เผยพระวัจนะ พระองค์ได้ตกลงเป็นพันธมิตรกับอียิปต์ และได้กบฏต่อบาบิโลน เหตุการณ์นี้นำมาถึงการสิ้นสุดของการเข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มและถูกทำลายลงในปี กคศ. 586 กษัตริย์เศเดคียาห์ได้ถูกจับเป็นเฉลยและได้ถูกควักลูกในตาออกโดยคำสั่งของกษัตริย์บาบิโลน และถูกจับเป็นนักโทษตลอดชีวิตของพระองค์

มีจารึกบนแผ่นดินเหนียว (clay tablet) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของประเทศอังกฤษได้บันทึกไว้ถึงการทำสงครามของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่า ในปีที่ 37 ของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์ของประเทศบาบิโลน พระองค์ได้ออกไปยังประเทศอียิปต์ และทำสงครามกับอามาซีสกษัตริย์ของประเทศอียิปต์ และได้ทำการยึดครอง และประกาศชัยชนะตลอดภูมิภาค ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันข้อความของผู้เผยพระวัจนะที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เยเรมีย์ 46:13-26; เอเสเคียน 29:2-20

เนบูคัดเนสซาร์ได้ทำการก่อสร้างและประดับเมืองบาบิโลน (ดาเนียล 4:30) และได้เพิ่มความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งในอาณาจักรของพระองค์ โดยการสร้างคลองและสะพานส่งน้ำ และสร้างอ่างเก็บน้ำ และสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดมหึมาต่างๆเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระองค์ (ดาเนียล 2:37) พระองค์ได้รับการยกย่องเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ ปกครองอยู่บนราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่แบ่งเป็นหลายมณฑล อาจจะกล่าวได้ว่าพระองค์ได้สร้างอาณาจักรที่ทรงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์ของบาบิโลนหรือในแผ่นดินย่านตะวันออก พระองค์ ได้ใช้ทรัพย์สมบัติอย่างเต็มที่ในเมืองบาบิโลน อิฐทุกก้อนในเมืองต้องมีชื่อของพระองค์จารึกไว้ และพระองค์ได้ปฏิสัขรณ์เมืองต่างๆและพระวิหารของเมืองเหล่านั้นทั่งราชอาณาจักรของพระองค์

09-03-16-0002

ภายหลังจากเหตุการณ์ที่มีการเผาเพื่อนดาเนียลทั้งสามคนในเตาไฟ เนบูคัดเนสซาร์ได้ตกอยู่ในความทุกข์ยากด้วยอาการประหลาดทางด้านจิตใจ มีความวิกลจริต เสมือนกับเป็นการลงโทษในความหลงตัวเองและหยิ่งผยอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความฝั่นเฝือน (เป็นโรคที่มีชื่อเรียกว่า lycanthropy หรือเป็นโรคที่เปลี่ยนให้คนเป็นเสมือนมนุษย์หมาป่า) มีการยืนยันในเรื่องนี้ในบันทึกเรื่องราวของสมัยนั้นที่มีการค้นพบเมื่อไม่นานมานี้บนแผ่นประตูทองสัมฤทธิ์ที่ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเนบูคัดเนสซาร์ หลังจากทีพระองค์หายจากอาการฟั่นเฟือนแล้ว พระองค์ได้ทำการปฏิญาณที่พระวิหารที่ Borsippa
หลังจากหายแล้วระยะหนึ่งพระองค์ได้สิ้นพระชมน์เมื่อปี กคศ. 562 ด้วยพระชนมายุ 83-84 ชรรษา หลังจากได้ครองราชย์มา 43 ปี และได้รับการสืบทอดอำนาจโดยพระราชบุตรผู้ชั่วร้าย หลังจากนั้นสองปีได้ถูกยึดอำนาจโดย เนอร์ริกริสซาร์ (Neriglissar) ประมาณปี 559-555 และครองราชย์ต่อโดย เนโบนาดีส (Nabonadius) ประมาณปี 555-538 หลังจากนั้นอาณาจักรบาบิโลนได้ถูกยึดครองโดยกษัตริย์ ไซรัส ผู้ซึ่งเป็นผู้นำกองทัพของมีเดียและเปอร์เซีย